เปรียบเทียบความคุ้มค่าเบี้ยประกันโควิด (อัพเดท 24 เมษายน 64)

13760

 

▶️จากที่ก่อนหน้านี้ ทราบกันว่าถ้าเป็นโควิดไม่ต้องจ่ายค่ารักษา สปสช. จ่ายให้ แต่หากเราเป็นหนักๆไปรพ.เอกชน ค่าใช้จ่ายอาจทะลุ รอบนี้เลยทำประกันอีกหมวด เปรียบเทียบความคุ้มครองค่ารักษามาด้วย [ภาพ 3]
▶️ส่วนใครที่มีประกันสุขภาพอื่นๆอยู่แล้ว ก็ใช้ได้ โดยถ้าซื้อให้เลือกตัว ‘เจอ-จ่าย-จบ’ [ภาพ 1-2]
▶️และหากใครไม่มีประกันใดๆเลย ก็ดูความคุ้มครองค่ารักษารวมถึง เจอ-จ่าย [ภาพ 4]
▶️ส่วนคนที่กำลังจะฉีดวัคซีน ก็ซื้อประกันที่มีความคุ้มครองแพ้วัคซีน [ภาพ 5]

เปรียบเทียบความคุ้มค่าเบี้ยประกันโควิด “เจอ-จ่าย-จบ” (ภาพ1)

เปรียบเทียบความคุ้มค่าเบี้ยประกันโควิด "เจอ-จ่าย-จบ"
เปรียบเทียบความคุ้มค่าเบี้ยประกันโควิด “เจอ-จ่าย-จบ”

▶️ดูความคุ้มจาก ค่าชดเชยที่ได้ ต่อค่าเบี้ยที่เสียไป ถ้าได้ค่าสูงแปลว่าคุ้มสุด
▶️มีระยะเฝ้าระวัง 14 วัน >> ดังนั้น ซื้อเสร็จอย่าเพิ่งไปที่เสี่ยงๆ ติดภายใน14วันหลังซื้อประกัน ไม่ชดเชย เท่ากับเสียเบี้ยทิ้งฟรี
หากต้องการความคุ้มครองเยอะๆ ก็ซื้อ5กรมธรรม์ที่ไฮไลท์สีเหลืองดังรูป เบี้ย3,147บาท เจอ-จ่าย 500,000บาท และมีค่าตรวจเชื้อคนในครอบครัว10,000บาท รวมค่าฉีดพ่นทำความสะอาด10,000บาท
▶️โดยลำดับและรายละเอียดประกัน มีดังนี้

อันดับ 1️⃣ อาคเนย์
〰เบี้ยต่อปี 260/519/778/1,037 บาท
〰เจอ จ่าย 50,000 /100,000/150,000 และ200,000 บาท
〰คุ้มครองอุบัติเหตุเพิ่ม 50,000 /100,000/150,000 และ200,000 บาท
〰ไม่จำกัดอาชีพและพื้นที่
✅ เลือกซื้อได้ 1 อัน ความคุ้มใกล้เคียง ถ้าเยอะๆก็แนะนำ 1037

อันดับ 2️⃣ ไทยประกัน
〰เบี้ยต่อปี 552 บาท
〰เจอ จ่าย 100,000บาท
〰ค่ารักษาหากโคม่า 300,000 บาท
💉ค่ารักษากรณีผลกระทบจากการฉีดวัคซีน 20,000 บาท
〰คุ้มครองอุบัติเหตุเพิ่ม 20,000 บาท
〰ไม่จำกัดอาชีพ

อันดับ 3️⃣ วิริยะ ซุปเปอร์ชิลด์
〰เบี้ยต่อปี 599 บาท
〰เจอ จ่าย 100,000บาท
〰มีชดเชยรายวันกรณีนอน รพ. วันละ500บาท สูงสุด14วัน เทียบเท่า 7,000บาท
💉คุ้มครองผลกระทบจากการฉีดวัคซีน 300,000 บาท
〰คุ้มครองอุบัติเหตุเพิ่ม 50,000 บาท
〰อาชีพยกเว้น : บุคคลากรทางการแพทย์, แพทย์, พยาบาล เจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่ปฎิบัติงานในสถานพยาบาล

อันดับ 4️⃣ กรุงเทพประกันภัย
〰 เบี้ยต่อปี 159/259/459/859 บาท
〰เจอ จ่าย 10,000/10,000/50,000/50,000 บาท
〰มีค่าตรวจเชื้อคนในครอบครัว5,000/5,000/10,000/10,000บาท รวมค่าฉีดพ่นทำความสะอาด5,000/5,000/10,000/10,000บาท
〰ค่ารักษากรณีเป็นโควิด(💉รวมคุ้มครองผลกระทบจากการฉีดวัคซีน) 10,000 /30,000/50,000 และ100,000 บาท
〰ค่ารักษาหากโคม่า(💉รวมคุ้มครองผลกระทบจากการฉีดวัคซีน) 100,000 /300,000/500,000 และ1,000,000 บาท
〰คุ้มครองอุบัติเหตุเพิ่ม 10,000 /30,000/50,000 และ100,000 บาท
〰ไม่จำกัดอาชีพ ไม่จำกัดพื้นที่
✅ เลือกซื้อได้ 1 อัน ถ้าเน้นเฉพาะเจอ-จ่าย ซื้อ 459 แต่ถ้ารวมค่ารักษาด้วย 859 คุ้มสุด (ดูรายละอียดหน้า4 www.chaitung.com/covid)

อันดับ 5️⃣ เอเชียประกันภัย แผน500
〰 เบี้ยต่อปี 500บาท
〰เจอ จ่าย 50,000 บาท
〰มีชดเชยรายวัน วันละ1,000บาท สูงสุด50วัน เทียบเท่า 50,000บาท (💉รวมคุ้มครองผลกระทบจากการฉีดวัคซีน)
〰โคม่า คุ้มครอง 500,000 บาท
✅ ไม่จำกัดอาชีพ ไม่จำกัดพื้นที่

‘เจอ-จ่าย-จบ’ ครบทุกตัว (ภาพ2)

'เจอ-จ่าย-จบ' ครบทุกตัว
‘เจอ-จ่าย-จบ’ ครบทุกตัว

✅สำหรับคนที่ระแวงหนักมาก ก็ซื้อ5กรมธรรม์ เบี้ย3,147บาท เจอ-จ่าย 500,000บาท และมีค่าตรวจเชื้อคนในครอบครัว10,000บาท รวมค่าฉีดพ่นทำความสะอาด10,000บาท

▶️อาคเนย์ เบี้ย1,037.- เจอ จ่าย 200,000.- 📃ซื้อประกัน อาคเนย์
▶️ไทยประกัน เบี้ย552.- เจอ จ่าย 100,000.- 📃ซื้อประกัน ไทยประกัน
▶️วิริยะ ซุปเปอร์ชิลด์ เบี้ย599.- เจอ จ่าย 100,000.- 📃ซื้อประกัน วิริยะ ซุปเปอร์ชิลด์
▶️กรุงเทพ เบี้ย459.- เจอ จ่าย 50,000.- 📃ซื้อประกัน กรุงเทพ
▶️เอเชีย แผน500 เบี้ย500.- เจอ จ่าย 50,000.- 📃ซื้อประกัน เอเชีย แผน500

เปรียบเทียบความคุ้มค่าเบี้ยประกันโควิด-ค่ารักษาพยาบาล (ภาพ3)

เปรียบเทียบความคุ้มค่าเบี้ยประกันโควิด-ค่ารักษาพยาบาล
เปรียบเทียบความคุ้มค่าเบี้ยประกันโควิด-ค่ารักษาพยาบาล

▶️สำหรับคนที่ไม่มีประกันสุขภาพ และเกรงว่าค่ารักษาจะสูง ก็เลือกซื้อประกันที่มีความคุ้มครองค่ารักษา รวมถึงโคม่า โดยบางแผนจะรวมค่าชดเชยรายวันกรณีนอนรพ.ด้วย
▶️ดูความคุ้มจาก ค่าชดเชยที่ได้ ต่อค่าเบี้ยที่เสียไป ถ้าได้ค่าสูงแปลว่าคุ้มสุด
▶️มีระยะเฝ้าระวัง 14 วัน >> ดังนั้น ซื้อเสร็จอย่าเพิ่งไปที่เสี่ยงๆ ติดภายใน14วันหลังซื้อประกัน ไม่ชดเชย เท่ากับเสียเบี้ยทิ้งฟรี
▶️โดยลำดับและรายละเอียดประกัน มีดังนี้

อันดับ 1️⃣ สินทรัพย์
〰เบี้ยต่อปี 999 บาท
〰ค่ารักษากรณีเป็นโควิด 100,000 บาท
〰ค่ารักษาหากโคม่า 2,000,000 บาท
✅ ไม่จำกัดอาชีพ ไม่จำกัดพื้นที่

อันดับ 2️⃣ เอเชียประกันภัย แผน 1,825
〰 เบี้ยต่อปี 1,825 บาท
〰ค่ารักษากรณีเป็นโควิด 250,000 บาท
〰มีชดเชยรายวัน วันละ2,500บาท สูงสุด50วัน เทียบเท่า 125,000บาท (💉รวมคุ้มครองผลกระทบจากการฉีดวัคซีน)
〰ค่ารักษาหากโคม่า 2,500,000 บาท
✅ ไม่จำกัดอาชีพ ไม่จำกัดพื้นที่

อันดับ 3️⃣ ทิพยประกันภัย
〰เบี้ยต่อปี 850 บาท
〰ค่ารักษากรณีเป็นโควิด 100,000 บาท
〰ค่ารักษาหากโคม่า 1,000,000 บาท
✅ ไม่จำกัดอาชีพ ไม่จำกัดพื้นที่

อันดับ 4️⃣ กรุงเทพประกันภัย
〰 เบี้ยต่อปี 859 บาท
〰เจอ จ่าย 50,000 บาท
〰มีค่าตรวจเชื้อคนในครอบครัว10,000บาท รวมค่าฉีดพ่นทำความสะอาด10,000บาท
〰ค่ารักษากรณีเป็นโควิด(💉รวมคุ้มครองผลกระทบจากการฉีดวัคซีน) 100,000 บาท
〰ค่ารักษาหากโคม่า(💉รวมคุ้มครองผลกระทบจากการฉีดวัคซีน) 1,000,000 บาท
〰คุ้มครองอุบัติเหตุเพิ่ม 100,000 บาท
✅ ไม่จำกัดอาชีพ ไม่จำกัดพื้นที่

อันดับ 5️⃣ เอเชียประกันภัย แผน500
〰 เบี้ยต่อปี 500บาท
〰เจอ จ่าย 50,000 บาท
〰มีชดเชยรายวัน วันละ1,000บาท สูงสุด50วัน เทียบเท่า 50,000บาท (💉รวมคุ้มครองผลกระทบจากการฉีดวัคซีน)
〰โคม่า คุ้มครอง 500,000 บาท
✅ ไม่จำกัดอาชีพ ไม่จำกัดพื้นที่

อันดับ 6️⃣ นวกิจ
〰 เบี้ยต่อปี 499/899 บาท
〰ค่ารักษากรณีเป็นโควิด 100,000/200,000 บาท
〰มีชดเชยรายวัน วันละ1,000บาท สูงสุด90วัน เทียบเท่า 90,000บาท
〰ค่ารักษาหากโคม่า 200,000/400,000บาท
💉ค่ารักษากรณีผลกระทบจากการฉีดวัคซีน 10,000/20,000 บาท
💉ค่ารักษาหากโคม่ากรณีผลกระทบจากการฉีดวัคซีน 50,000/100,000 บาท
💉เงินปลอบขวัญหากนอนรพ. เกิน5วันเนื่องจากแพ้วัคซีน 5,000/10,000 บาท
✅ ไม่จำกัดอาชีพ

อันดับ 7️⃣ วิริยะ แผนโควิด โปรเทค
〰เบี้ยต่อปี 439 บาท
〰ค่ารักษากรณีเป็นโควิด 30,000 บาท
〰มีชดเชยรายวันกรณีนอน รพ. วันละ500บาท สูงสุด14วัน เทียบเท่า 7,000บาท
〰โคม่า คุ้มครอง 300,000 บาท
〰คุ้มครองอุบัติเหตุเพิ่ม 100,000 บาท
〰อาชีพยกเว้น : บุคคลากรทางการแพทย์, แพทย์, พยาบาล เจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่ปฎิบัติงานในสถานพยาบาล

อันดับ 8️⃣ ไทยประกัน
〰เบี้ยต่อปี 552 บาท
〰เจอ จ่าย 100,000บาท
〰ค่ารักษาหากโคม่า 300,000 บาท
💉ค่ารักษากรณีผลกระทบจากการฉีดวัคซีน 20,000 บาท
〰คุ้มครองอุบัติเหตุเพิ่ม 20,000 บาท
〰ไม่จำกัดอาชีพ

อันดับ 9️⃣ วิริยะ ซุปเปอร์ชิลด์
〰เบี้ยต่อปี 599 บาท
〰เจอ จ่าย 100,000บาท
〰มีชดเชยรายวันกรณีนอน รพ. วันละ500บาท สูงสุด14วัน เทียบเท่า 7,000บาท
💉คุ้มครองผลกระทบจากการฉีดวัคซีน 300,000 บาท
〰คุ้มครองอุบัติเหตุเพิ่ม 50,000 บาท
〰อาชีพยกเว้น : บุคคลากรทางการแพทย์, แพทย์, พยาบาล เจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่ปฎิบัติงานในสถานพยาบาล

เปรียบเทียบความคุ้มค่าเบี้ยประกันโควิด ‘เจอจ่าย +ค่ารักษาพยาบาล’ (ภาพ4)

เปรียบเทียบความคุ้มค่าเบี้ยประกันโควิด 'เจอจ่าย +ค่ารักษาพยาบาล'
เปรียบเทียบความคุ้มค่าเบี้ยประกันโควิด ‘เจอจ่าย +ค่ารักษาพยาบาล’

▶️สำหรับคนที่ไม่มีประกันสุขภาพ และรวมค่าชดเชยกรณีเจอ-จ่าย ไปด้วย โดยดูความคุ้มครองค่ารักษา+โคม่า+ชดเชยรายวันกรณีนอนรพ.
▶️ดูความคุ้มจาก ค่าชดเชยที่ได้ ต่อค่าเบี้ยที่เสียไป ถ้าได้ค่าสูงแปลว่าคุ้มสุด
▶️มีระยะเฝ้าระวัง 14 วัน >> ดังนั้น ซื้อเสร็จอย่าเพิ่งไปที่เสี่ยงๆ ติดภายใน14วันหลังซื้อประกัน ไม่ชดเชย เท่ากับเสียเบี้ยทิ้งฟรี
▶️โดยลำดับและรายละเอียดประกัน มีดังนี้

อันดับ 1️⃣ สินทรัพย์
〰เบี้ยต่อปี 999 บาท
〰ค่ารักษากรณีเป็นโควิด 100,000 บาท
〰ค่ารักษาหากโคม่า 2,000,000 บาท
✅ ไม่จำกัดอาชีพ ไม่จำกัดพื้นที่

อันดับ 2️⃣ เอเชียประกันภัย แผน 1,825
〰 เบี้ยต่อปี 1,825 บาท
〰ค่ารักษากรณีเป็นโควิด 250,000 บาท
〰มีชดเชยรายวัน วันละ2,500บาท สูงสุด50วัน เทียบเท่า 125,000บาท (💉รวมคุ้มครองผลกระทบจากการฉีดวัคซีน)
〰ค่ารักษาหากโคม่า 2,500,000 บาท
✅ ไม่จำกัดอาชีพ ไม่จำกัดพื้นที่

อันดับ 3️⃣ กรุงเทพประกันภัย
〰 เบี้ยต่อปี 859 บาท
〰เจอ จ่าย 50,000 บาท
〰มีค่าตรวจเชื้อคนในครอบครัว10,000บาท รวมค่าฉีดพ่นทำความสะอาด10,000บาท
〰ค่ารักษากรณีเป็นโควิด(💉รวมคุ้มครองผลกระทบจากการฉีดวัคซีน) 100,000 บาท
〰ค่ารักษาหากโคม่า(💉รวมคุ้มครองผลกระทบจากการฉีดวัคซีน) 1,000,000 บาท
〰คุ้มครองอุบัติเหตุเพิ่ม 100,000 บาท
✅ ไม่จำกัดอาชีพ ไม่จำกัดพื้นที่

อันดับ 4️⃣ ทิพยประกันภัย
〰เบี้ยต่อปี 850 บาท
〰ค่ารักษากรณีเป็นโควิด 100,000 บาท
〰ค่ารักษาหากโคม่า 1,000,000 บาท
✅ ไม่จำกัดอาชีพ ไม่จำกัดพื้นที่

อันดับ 5️⃣ เอเชียประกันภัย แผน500
〰 เบี้ยต่อปี 500บาท
〰เจอ จ่าย 50,000 บาท
〰มีชดเชยรายวัน วันละ1,000บาท สูงสุด50วัน เทียบเท่า 50,000บาท (💉รวมคุ้มครองผลกระทบจากการฉีดวัคซีน)
〰โคม่า คุ้มครอง 500,000 บาท
✅ ไม่จำกัดอาชีพ ไม่จำกัดพื้นที่

อันดับ 6️⃣ นวกิจ
〰 เบี้ยต่อปี 499/899 บาท
〰ค่ารักษากรณีเป็นโควิด 100,000/200,000 บาท
〰มีชดเชยรายวัน วันละ1,000บาท สูงสุด90วัน เทียบเท่า 90,000บาท
〰ค่ารักษาหากโคม่า 200,000/400,000บาท
💉ค่ารักษากรณีผลกระทบจากการฉีดวัคซีน 10,000/20,000 บาท
💉ค่ารักษาหากโคม่ากรณีผลกระทบจากการฉีดวัคซีน 50,000/100,000 บาท
💉เงินปลอบขวัญหากนอนรพ. เกิน5วันเนื่องจากแพ้วัคซีน 5,000/10,000 บาท
✅ ไม่จำกัดอาชีพ

อันดับ 7️⃣ วิริยะ แผนโควิด โปรเทค
〰เบี้ยต่อปี 439 บาท
〰ค่ารักษากรณีเป็นโควิด 30,000 บาท
〰มีชดเชยรายวันกรณีนอน รพ. วันละ500บาท สูงสุด14วัน เทียบเท่า 7,000บาท
〰โคม่า คุ้มครอง 300,000 บาท
〰คุ้มครองอุบัติเหตุเพิ่ม 100,000 บาท
〰อาชีพยกเว้น : บุคคลากรทางการแพทย์, แพทย์, พยาบาล เจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่ปฎิบัติงานในสถานพยาบาล

อันดับ 8️⃣ ไทยประกัน
〰เบี้ยต่อปี 552 บาท
〰เจอ จ่าย 100,000บาท
〰ค่ารักษาหากโคม่า 300,000 บาท
💉ค่ารักษากรณีผลกระทบจากการฉีดวัคซีน 20,000 บาท
〰คุ้มครองอุบัติเหตุเพิ่ม 20,000 บาท
〰ไม่จำกัดอาชีพ

อันดับ 9️⃣ อาคเนย์
〰เบี้ยต่อปี 260/519/778/1,037 บาท
〰เจอ จ่าย 50,000 /100,000/150,000 และ200,000 บาท
〰คุ้มครองอุบัติเหตุเพิ่ม 50,000 /100,000/150,000 และ200,000 บาท
〰ไม่จำกัดอาชีพและพื้นที่
✅ เลือกซื้อได้ 1 อัน ความคุ้มใกล้เคียง ถ้าเยอะๆก็แนะนำ 1037

อันดับ 🔟 วิริยะ ซุปเปอร์ชิลด์
〰เบี้ยต่อปี 599 บาท
〰เจอ จ่าย 100,000บาท
〰มีชดเชยรายวันกรณีนอน รพ. วันละ500บาท สูงสุด14วัน เทียบเท่า 7,000บาท
💉คุ้มครองผลกระทบจากการฉีดวัคซีน 300,000 บาท
〰คุ้มครองอุบัติเหตุเพิ่ม 50,000 บาท
〰อาชีพยกเว้น : บุคคลากรทางการแพทย์, แพทย์, พยาบาล เจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่ปฎิบัติงานในสถานพยาบาล

เปรียบเทียบความคุ้มค่าเบี้ยประกันโควิด : กรณีผลกระทบจากการฉีดวัคซีน'(ภาพ5)

เปรียบเทียบความคุ้มค่าเบี้ยประกันโควิด : กรณีผลกระทบจากการฉีดวัคซีน
เปรียบเทียบความคุ้มค่าเบี้ยประกันโควิด : กรณีผลกระทบจากการฉีดวัคซีน

▶️สำหรับคนที่ไม่มีประกันสุขภาพอื่น และกำลังจะฉีดวัคซีน เกรงว่าจะแพ้ ดูเฉพาะค่ารักษา รวมถึงอาหารโคม่า โดยบางแผนก็จะมีเงินปลอบขวัญ/ชดเชย กรณีนอน รพ. เนื่องจากแพ้วัคซีนด้วย
▶️ดูความคุ้มจาก ค่าชดเชยที่ได้ ต่อค่าเบี้ยที่เสียไป ถ้าได้ค่าสูงแปลว่าคุ้มสุด
▶️โดยลำดับและรายละเอียดประกัน มีดังนี้

อันดับ 1️⃣ กรุงเทพประกันภัย
〰 เบี้ยต่อปี 859 บาท
〰เจอ จ่าย 50,000 บาท
〰มีค่าตรวจเชื้อคนในครอบครัว10,000บาท รวมค่าฉีดพ่นทำความสะอาด10,000บาท
〰ค่ารักษากรณีเป็นโควิด(💉รวมคุ้มครองผลกระทบจากการฉีดวัคซีน) 100,000 บาท
〰ค่ารักษาหากโคม่า(💉รวมคุ้มครองผลกระทบจากการฉีดวัคซีน) 1,000,000 บาท
〰คุ้มครองอุบัติเหตุเพิ่ม 100,000 บาท
✅ ไม่จำกัดอาชีพ ไม่จำกัดพื้นที่

อันดับ 2️⃣ วิริยะ ซุปเปอร์ชิลด์
〰เบี้ยต่อปี 599 บาท
〰เจอ จ่าย 100,000บาท
〰มีชดเชยรายวันกรณีนอน รพ. วันละ500บาท สูงสุด14วัน เทียบเท่า 7,000บาท
💉คุ้มครองผลกระทบจากการฉีดวัคซีน 300,000 บาท
〰คุ้มครองอุบัติเหตุเพิ่ม 50,000 บาท
〰อาชีพยกเว้น : บุคคลากรทางการแพทย์, แพทย์, พยาบาล เจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่ปฎิบัติงานในสถานพยาบาล

อันดับ 3️⃣ วิริยะ แผนโควิด โปรเทค
〰เบี้ยต่อปี 439 บาท
〰ค่ารักษากรณีเป็นโควิด 30,000 บาท
〰มีชดเชยรายวันกรณีนอน รพ. วันละ500บาท สูงสุด14วัน เทียบเท่า 7,000บาท
〰โคม่า คุ้มครอง 300,000 บาท
〰คุ้มครองอุบัติเหตุเพิ่ม 100,000 บาท
〰อาชีพยกเว้น : บุคคลากรทางการแพทย์, แพทย์, พยาบาล เจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่ปฎิบัติงานในสถานพยาบาล

อันดับ 4️⃣นวกิจ
〰 เบี้ยต่อปี 499/899 บาท
〰ค่ารักษากรณีเป็นโควิด 100,000/200,000 บาท
〰มีชดเชยรายวัน วันละ1,000บาท สูงสุด90วัน เทียบเท่า 90,000บาท
〰ค่ารักษาหากโคม่า 200,000/400,000บาท
💉ค่ารักษากรณีผลกระทบจากการฉีดวัคซีน 10,000/20,000 บาท
💉ค่ารักษาหากโคม่ากรณีผลกระทบจากการฉีดวัคซีน 50,000/100,000 บาท
💉เงินปลอบขวัญหากนอนรพ. เกิน5วันเนื่องจากแพ้วัคซีน 5,000/10,000 บาท
✅ ไม่จำกัดอาชีพ

อันดับ 5️⃣ เอเชียประกันภัย แผน500
〰 เบี้ยต่อปี 500บาท
〰เจอ จ่าย 50,000 บาท
〰มีชดเชยรายวัน วันละ1,000บาท สูงสุด50วัน เทียบเท่า 50,000บาท (💉รวมคุ้มครองผลกระทบจากการฉีดวัคซีน)
〰โคม่า คุ้มครอง 500,000 บาท
✅ ไม่จำกัดอาชีพ ไม่จำกัดพื้นที่

อันดับ 6️⃣ เอเชียประกันภัย แผน 1,825
〰 เบี้ยต่อปี 1,825 บาท
〰ค่ารักษากรณีเป็นโควิด 250,000 บาท
〰มีชดเชยรายวัน วันละ2,500บาท สูงสุด50วัน เทียบเท่า 125,000บาท (💉รวมคุ้มครองผลกระทบจากการฉีดวัคซีน)
〰ค่ารักษาหากโคม่า 2,500,000 บาท
✅ ไม่จำกัดอาชีพ ไม่จำกัดพื้นที่

อันดับ 7️⃣ ไทยประกัน
〰เบี้ยต่อปี 552 บาท
〰เจอ จ่าย 100,000บาท
〰ค่ารักษาหากโคม่า 300,000 บาท
💉ค่ารักษากรณีผลกระทบจากการฉีดวัคซีน 20,000 บาท
〰คุ้มครองอุบัติเหตุเพิ่ม 20,000 บาท
〰ไม่จำกัดอาชีพ

Facebook Comments