สรุปบัตรเครดิต ปี 2024

21766
สรุปบัตรเครดิต 2024
สรุปบัตรเครดิต 2024
 • สรุปบัตรเครดิต ปี 2024 ปีนี้จะตั้งใจทำให้จบ30กลุ่มการใช้งาน หลังจากก่อนหน้านี้ ทำไปได้แค่ครี่งทาง
 • รอติดตามได้ทางกลุ่ม ‘เกิดมาใช้บัตร’ หรือ www.chaitung.com/credit-2024

_____________

สรุปบัตรเครดิต ปี 2024 แบ่งเป็นกลุ่มต่างๆ ดังนี้

เคล็ดลับการใช้บัตรเครดิต : ใช้เท่าที่เราจะจ่ายด้วยเงินสด จะทำให้เรามีเงินชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีแถมยังได้คะแนนหรือเงินคืนอีกด้วย

กลุ่มที่ 1 : รูดทั่วไป

 • เริ่มจากกลุ่มที่1 : รูดทั่วไป
 • รูดทั่วไป=รูดอะไรก็ได้ แต่บางบัตรก็มีข้อจำกัด ดังนั้นขอนิยามว่า รูดทั่วไป =รูดได้มากกว่า30หมวด
 • ในโพสนี้ จะเป็นการนำบัตรเครดิตเงินคืน กับบัตรเครดิตสะสมคะแนนเทียบเป็นมูลค่าเงินคืนให้ ว่าอันไหนคุ้ม อันไหนไม่คุ้ม (ไม่รวมแลกไมล์ จะอัพเดทในท่องโลกแลกไมล์ ep4เพิ่ม ด้วย)
 • หมวดนี้เหมาะสำหรับคนอยากถือบัตรไม่กี่ใบ ขี้เกียจจำหมวด
 • แต่ถ้ารูดถูกหมวด จะได้เงินคืน3%-15%เลยก็มี >> ไว้ ติดตามต่อตอนต่อไป
 • มาดูว่าบัตรไหน รูดแบบไหนคุ้มๆบ้าง
กลุ่มที่1 : รูดทั่วไป
กลุ่มที่1 : รูดทั่วไป

1 บัตรเครดิต UOB VISA INFINITE
➡️เป็น บัตรเครดิตสะสมคะแนน โดยรูดหมวดทั่วไปทุก 8 บาท ได้ 1 คะแนน โดยถ้าตีมูลค่า 0.139 บาท/คะแนน
➡️คิดเป็นประมาณเงินคืน 1.74%

_
2 บัตรเครดิต ttb reserves
➡️เป็น บัตรเครดิตสะสมคะแนน โดยรูดหมวดทั่วไปทุก 10 บาท ได้ 1 คะแนน โดยถ้าตีมูลค่า 0.120 บาท/คะแนน
➡️คิดเป็นประมาณเงินคืน 1.20%

_
3 บัตรเครดิต Citi Cash Back
➡️เป็น บัตรเครดิตเงินคืน โดยรูดหมวดทั่วไปได้เงินคืน 1.0%

สมัครบัตร Citi Rewards, Cach back รูด 5,000 ได้เงินคืน 2,000

_
4 บัตรเครดิต KBank LINE POINTS
➡️เป็น บัตรเครดิตสะสมคะแนน โดยรูดหมวดทั่วไปทุก 100 บาท ได้ 1 คะแนน โดยถ้าตีมูลค่า 1.000 บาท/คะแนน
➡️คิดเป็นประมาณเงินคืน 1.00%

_
5 บัตรเครดิต Aeon UnionPay
➡️เป็น บัตรเครดิตเงินคืน โดยรูดหมวดทั่วไปได้เงินคืน 1.0%

_
6 บัตรเครดิต ttb so smart
➡️เป็น บัตรเครดิตเงินคืน โดยรูดหมวดทั่วไปได้เงินคืน 1.0%

_
7 บัตรเครดิต TMRW
➡️เป็น บัตรเครดิตเงินคืน โดยรูดหมวดทั่วไปได้เงินคืน 1.0%

_
8 บัตรเครดิต UOB Premier
➡️เป็น บัตรเครดิตสะสมคะแนน โดยรูดหมวดทั่วไปทุก 25 บาท ได้ 2 คะแนน โดยถ้าตีมูลค่า 0.125 บาท/คะแนน
➡️คิดเป็นประมาณเงินคืน 1.00%

_
9 บัตรเครดิต CardX FAMILY PLUS
➡️เป็น บัตรเครดิตเงินคืน โดยรูดหมวดทั่วไปได้เงินคืน 1.0%

_
10 บัตรเครดิต UOB YOLO
➡️เป็น บัตรเครดิตเงินคืน โดยรูดหมวดทั่วไปได้เงินคืน 1.0%

11 บัตรเครดิต Citi Premier
➡️เป็น บัตรเครดิตสะสมคะแนน โดยรูดหมวดทั่วไปทุก 25 บาท ได้ 2 คะแนน โดยถ้าตีมูลค่า 0.125 บาท/คะแนน
➡️คิดเป็นประมาณเงินคืน 1.00%

_
12 บัตรเครดิต Citi Prestige
➡️เป็น บัตรเครดิตสะสมคะแนน โดยรูดหมวดทั่วไปทุก 25 บาท ได้ 2 คะแนน โดยถ้าตีมูลค่า 0.125 บาท/คะแนน
➡️คิดเป็นประมาณเงินคืน 1.00%

_
13 บัตรเครดิต Citi Rewards
➡️เป็น บัตรเครดิตสะสมคะแนน โดยรูดหมวดทั่วไปทุก 25 บาท ได้ 2 คะแนน โดยถ้าตีมูลค่า 0.125 บาท/คะแนน
➡️คิดเป็นประมาณเงินคืน 1.00%

_
14 บัตรเครดิต Citi Mercedes
➡️เป็น บัตรเครดิตสะสมคะแนน โดยรูดหมวดทั่วไปทุก 25 บาท ได้ 2 คะแนน โดยถ้าตีมูลค่า 0.125 บาท/คะแนน
➡️คิดเป็นประมาณเงินคืน 1.00%

_
15 บัตรเครดิต UOB PRIVIMiles
➡️เป็น บัตรเครดิตสะสมคะแนน โดยรูดหมวดทั่วไปทุก 15 บาท ได้ 1 คะแนน โดยถ้าตีมูลค่า 0.139 บาท/คะแนน
➡️คิดเป็นประมาณเงินคืน 0.93%

_
16 บัตรเครดิต UOB Preferred
➡️เป็น บัตรเครดิตสะสมคะแนน โดยรูดหมวดทั่วไปทุก 15 บาท ได้ 1 คะแนน โดยถ้าตีมูลค่า 0.125 บาท/คะแนน
➡️คิดเป็นประมาณเงินคืน 0.83%

_
17 บัตรเครดิต SCB first
➡️เป็น บัตรเครดิตสะสมคะแนน โดยรูดหมวดทั่วไปทุก 25 บาท ได้ 2 คะแนน โดยถ้าตีมูลค่า 0.100 บาท/คะแนน
➡️คิดเป็นประมาณเงินคืน 0.80%

_
18 บัตรเครดิต SCB private banking
➡️เป็น บัตรเครดิตสะสมคะแนน โดยรูดหมวดทั่วไปทุก 25 บาท ได้ 2 คะแนน โดยถ้าตีมูลค่า 0.100 บาท/คะแนน
➡️คิดเป็นประมาณเงินคืน 0.80%

_
19 บัตรเครดิต BBL Pinnacle Card
➡️เป็น บัตรเครดิตสะสมคะแนน โดยรูดหมวดทั่วไปทุก 25 บาท ได้ 2 คะแนน โดยถ้าตีมูลค่า 0.100 บาท/คะแนน
➡️คิดเป็นประมาณเงินคืน 0.80%

_
20 บัตรเครดิต BBL Visa Infinite
➡️เป็น บัตรเครดิตสะสมคะแนน โดยรูดหมวดทั่วไปทุก 25 บาท ได้ 2 คะแนน โดยถ้าตีมูลค่า 0.100 บาท/คะแนน
➡️คิดเป็นประมาณเงินคืน 0.80%

_
21 บัตรเครดิต KBank Passion
➡️เป็น บัตรเครดิตสะสมคะแนน โดยรูดหมวดทั่วไปทุก 25 บาท ได้ 2 คะแนน โดยถ้าตีมูลค่า 0.100 บาท/คะแนน
➡️คิดเป็นประมาณเงินคืน 0.80%

_
22 บัตรเครดิต BBL Platinum Leader
➡️เป็น บัตรเครดิตสะสมคะแนน โดยรูดหมวดทั่วไปทุก 25 บาท ได้ 2 คะแนน โดยถ้าตีมูลค่า 0.100 บาท/คะแนน
➡️คิดเป็นประมาณเงินคืน 0.80%

_
23 บัตรเครดิต ttb so fast
➡️เป็น บัตรเครดิตสะสมคะแนน โดยรูดหมวดทั่วไปทุก 10 บาท ได้ 1 คะแนน โดยถ้าตีมูลค่า 0.080 บาท/คะแนน
➡️คิดเป็นประมาณเงินคืน 0.80%

_
24 บัตรเครดิต Amex platinum
➡️เป็น บัตรเครดิตสะสมคะแนน โดยรูดหมวดทั่วไปทุก 25 บาท ได้ 1 คะแนน โดยถ้าตีมูลค่า 0.170 บาท/คะแนน
➡️คิดเป็นประมาณเงินคืน 0.68%

_
25 บัตรเครดิต Citi Royal Orchid Plus Preferred
➡️เป็น บัตรเครดิตสะสมคะแนน โดยรูดหมวดทั่วไปทุก 20 บาท ได้ 1 คะแนน โดยถ้าตีมูลค่า 0.125 บาท/คะแนน
➡️คิดเป็นประมาณเงินคืน 0.63%

_
26 บัตรเครดิต Citi Royal Orchid Plus Select
➡️เป็น บัตรเครดิตสะสมคะแนน โดยรูดหมวดทั่วไปทุก 20 บาท ได้ 1 คะแนน โดยถ้าตีมูลค่า 0.125 บาท/คะแนน
➡️คิดเป็นประมาณเงินคืน 0.63%

_
27 บัตรเครดิต CardX MY TRAVEL
➡️เป็น บัตรเครดิตสะสมคะแนน โดยรูดหมวดทั่วไปทุก 17 บาท ได้ 1 คะแนน โดยถ้าตีมูลค่า 0.100 บาท/คะแนน
➡️คิดเป็นประมาณเงินคืน 0.59%

_
28 บัตรเครดิต Citi Grab
➡️เป็น บัตรเครดิตสะสมคะแนน โดยรูดหมวดทั่วไปทุก 25 บาท ได้ 1 คะแนน โดยถ้าตีมูลค่า 0.125 บาท/คะแนน
➡️คิดเป็นประมาณเงินคืน 0.50%

_
29 บัตรเครดิต UOB LADYS
➡️เป็น บัตรเครดิตสะสมคะแนน โดยรูดหมวดทั่วไปทุก 25 บาท ได้ 1 คะแนน โดยถ้าตีมูลค่า 0.125 บาท/คะแนน
➡️คิดเป็นประมาณเงินคืน 0.50%

_
30 บัตรเครดิต UOB LADYS Solitaire
➡️เป็น บัตรเครดิตสะสมคะแนน โดยรูดหมวดทั่วไปทุก 25 บาท ได้ 1 คะแนน โดยถ้าตีมูลค่า 0.125 บาท/คะแนน
➡️คิดเป็นประมาณเงินคืน 0.50%

_
31 บัตรเครดิต ICBC Global travel
➡️เป็น บัตรเครดิตสะสมคะแนน โดยรูดหมวดทั่วไปทุก 1 บาท ได้ 1 คะแนน โดยถ้าตีมูลค่า 0.005 บาท/คะแนน
➡️คิดเป็นประมาณเงินคืน 0.50%

_
32 บัตรเครดิต ICBC Horoscope
➡️เป็น บัตรเครดิตสะสมคะแนน โดยรูดหมวดทั่วไปทุก 1 บาท ได้ 1 คะแนน โดยถ้าตีมูลค่า 0.005 บาท/คะแนน
➡️คิดเป็นประมาณเงินคืน 0.50%

_
33 บัตรเครดิต Citi Lazada
➡️เป็น บัตรเครดิตสะสมคะแนน โดยรูดหมวดทั่วไปทุก 25 บาท ได้ 1 คะแนน โดยถ้าตีมูลค่า 0.125 บาท/คะแนน
➡️คิดเป็นประมาณเงินคืน 0.50%

_
34 บัตรเครดิต Lotus Beyond
➡️เป็น บัตรเครดิตสะสมคะแนน โดยรูดหมวดทั่วไปทุก 20 บาท ได้ 1 คะแนน โดยถ้าตีมูลค่า 0.100 บาท/คะแนน
➡️คิดเป็นประมาณเงินคืน 0.50%

_
35 บัตรเครดิต BBL M LIVE
➡️เป็น บัตรเครดิตสะสมคะแนน โดยรูดหมวดทั่วไปทุก 25 บาท ได้ 1 คะแนน โดยถ้าตีมูลค่า 0.125 บาท/คะแนน
➡️คิดเป็นประมาณเงินคืน 0.50%

_
36 บัตรเครดิต BBL M LUXE
➡️เป็น บัตรเครดิตสะสมคะแนน โดยรูดหมวดทั่วไปทุก 25 บาท ได้ 1 คะแนน โดยถ้าตีมูลค่า 0.125 บาท/คะแนน
➡️คิดเป็นประมาณเงินคืน 0.50%

_
37 บัตรเครดิต BBL M LEGEND
➡️เป็น บัตรเครดิตสะสมคะแนน โดยรูดหมวดทั่วไปทุก 25 บาท ได้ 1 คะแนน โดยถ้าตีมูลค่า 0.125 บาท/คะแนน
➡️คิดเป็นประมาณเงินคืน 0.50%

_
38 บัตรเครดิต BBL AirAsia
➡️เป็น บัตรเครดิตสะสมคะแนน โดยรูดหมวดทั่วไปทุก 20 บาท ได้ 1 คะแนน โดยถ้าตีมูลค่า 0.100 บาท/คะแนน
➡️คิดเป็นประมาณเงินคืน 0.50%

_
39 บัตรเครดิต BBL Titanium
➡️เป็น บัตรเครดิตเงินคืน โดยรูดหมวดทั่วไปได้เงินคืน 0.5%

_
40 บัตรเครดิต ICBC Visa
➡️เป็น บัตรเครดิตสะสมคะแนน โดยรูดหมวดทั่วไปทุก 1 บาท ได้ 1 คะแนน โดยถ้าตีมูลค่า 0.005 บาท/คะแนน
➡️คิดเป็นประมาณเงินคืน 0.50%

_
41 บัตรเครดิต Lotus Rewards
➡️เป็น บัตรเครดิตสะสมคะแนน โดยรูดหมวดทั่วไปทุก 20 บาท ได้ 1 คะแนน โดยถ้าตีมูลค่า 0.100 บาท/คะแนน
➡️คิดเป็นประมาณเงินคืน 0.50%

_
42 บัตรเครดิต ICBC UnionPay
➡️เป็น บัตรเครดิตสะสมคะแนน โดยรูดหมวดทั่วไปทุก 1 บาท ได้ 1 คะแนน โดยถ้าตีมูลค่า 0.005 บาท/คะแนน
➡️คิดเป็นประมาณเงินคืน 0.50%

_
43 บัตรเครดิต Aeon Gold
➡️เป็น บัตรเครดิตสะสมคะแนน โดยรูดหมวดทั่วไปทุก 20 บาท ได้ 1 คะแนน โดยถ้าตีมูลค่า 0.100 บาท/คะแนน
➡️คิดเป็นประมาณเงินคืน 0.50%

_
44 บัตรเครดิต Aeon Wellness Platinum
➡️เป็น บัตรเครดิตสะสมคะแนน โดยรูดหมวดทั่วไปทุก 20 บาท ได้ 1 คะแนน โดยถ้าตีมูลค่า 0.100 บาท/คะแนน
➡️คิดเป็นประมาณเงินคืน 0.50%

_
45 บัตรเครดิต Central The1 Lux
➡️เป็น บัตรเครดิตสะสมคะแนน โดยรูดหมวดทั่วไปทุก 25 บาท ได้ 1 คะแนน โดยถ้าตีมูลค่า 0.125 บาท/คะแนน
➡️คิดเป็นประมาณเงินคืน 0.50%

_
46 บัตรเครดิต Aeon J Premier
➡️เป็น บัตรเครดิตสะสมคะแนน โดยรูดหมวดทั่วไปทุก 20 บาท ได้ 1 คะแนน โดยถ้าตีมูลค่า 0.100 บาท/คะแนน
➡️คิดเป็นประมาณเงินคืน 0.50%

_
47 บัตรเครดิต Central The1 Redz
➡️เป็น บัตรเครดิตสะสมคะแนน โดยรูดหมวดทั่วไปทุก 25 บาท ได้ 1 คะแนน โดยถ้าตีมูลค่า 0.125 บาท/คะแนน
➡️คิดเป็นประมาณเงินคืน 0.50%

_
48 บัตรเครดิต Aeon Big C Platinum
➡️เป็น บัตรเครดิตสะสมคะแนน โดยรูดหมวดทั่วไปทุก 20 บาท ได้ 1 คะแนน โดยถ้าตีมูลค่า 0.100 บาท/คะแนน
➡️คิดเป็นประมาณเงินคืน 0.50%

_
49 บัตรเครดิต UOB grab
➡️เป็น บัตรเครดิตสะสมคะแนน โดยรูดหมวดทั่วไปทุก 25 บาท ได้ 1 คะแนน โดยถ้าตีมูลค่า 0.125 บาท/คะแนน
➡️คิดเป็นประมาณเงินคืน 0.50%

_
50 บัตรเครดิต Aeon Rabbit Platinum
➡️เป็น บัตรเครดิตสะสมคะแนน โดยรูดหมวดทั่วไปทุก 20 บาท ได้ 1 คะแนน โดยถ้าตีมูลค่า 0.100 บาท/คะแนน
➡️คิดเป็นประมาณเงินคืน 0.50%

_
51 บัตรเครดิต Aeon ROP JCB
➡️เป็น บัตรเครดิตสะสมคะแนน โดยรูดหมวดทั่วไปทุก 20 บาท ได้ 1 คะแนน โดยถ้าตีมูลค่า 0.100 บาท/คะแนน
➡️คิดเป็นประมาณเงินคืน 0.50%

_
52 บัตรเครดิต Aeon ROP Visa
➡️เป็น บัตรเครดิตสะสมคะแนน โดยรูดหมวดทั่วไปทุก 20 บาท ได้ 1 คะแนน โดยถ้าตีมูลค่า 0.100 บาท/คะแนน
➡️คิดเป็นประมาณเงินคืน 0.50%

_
53 บัตรเครดิต Aeon ROP World Mastercard
➡️เป็น บัตรเครดิตสะสมคะแนน โดยรูดหมวดทั่วไปทุก 20 บาท ได้ 1 คะแนน โดยถ้าตีมูลค่า 0.100 บาท/คะแนน
➡️คิดเป็นประมาณเงินคืน 0.50%

_
54 บัตรเครดิต UOB lazada
➡️เป็น บัตรเครดิตสะสมคะแนน โดยรูดหมวดทั่วไปทุก 25 บาท ได้ 1 คะแนน โดยถ้าตีมูลค่า 0.125 บาท/คะแนน
➡️คิดเป็นประมาณเงินคืน 0.50%

_
55 บัตรเครดิต Aeon Big C World Mastercard
➡️เป็น บัตรเครดิตสะสมคะแนน โดยรูดหมวดทั่วไปทุก 20 บาท ได้ 1 คะแนน โดยถ้าตีมูลค่า 0.100 บาท/คะแนน
➡️คิดเป็นประมาณเงินคืน 0.50%

_
56 บัตรเครดิต Amex gold
➡️เป็น บัตรเครดิตสะสมคะแนน โดยรูดหมวดทั่วไปทุก 25 บาท ได้ 1 คะแนน โดยถ้าตีมูลค่า 0.120 บาท/คะแนน
➡️คิดเป็นประมาณเงินคืน 0.48%

_
57 บัตรเครดิต Aeon Classic
➡️เป็น บัตรเครดิตสะสมคะแนน โดยรูดหมวดทั่วไปทุก 25 บาท ได้ 1 คะแนน โดยถ้าตีมูลค่า 0.100 บาท/คะแนน
➡️คิดเป็นประมาณเงินคืน 0.40%

_
58 บัตรเครดิต ttb absolute
➡️เป็น บัตรเครดิตสะสมคะแนน โดยรูดหมวดทั่วไปทุก 20 บาท ได้ 1 คะแนน โดยถ้าตีมูลค่า 0.080 บาท/คะแนน
➡️คิดเป็นประมาณเงินคืน 0.40%

_
59 บัตรเครดิต Aeon M Gen Visa
➡️เป็น บัตรเครดิตสะสมคะแนน โดยรูดหมวดทั่วไปทุก 25 บาท ได้ 1 คะแนน โดยถ้าตีมูลค่า 0.100 บาท/คะแนน
➡️คิดเป็นประมาณเงินคืน 0.40%

_
60 บัตรเครดิต BBL UnionPay
➡️เป็น บัตรเครดิตสะสมคะแนน โดยรูดหมวดทั่วไปทุก 25 บาท ได้ 1 คะแนน โดยถ้าตีมูลค่า 0.100 บาท/คะแนน
➡️คิดเป็นประมาณเงินคืน 0.40%

_
61 บัตรเครดิต BBL Visa Platinum
➡️เป็น บัตรเครดิตสะสมคะแนน โดยรูดหมวดทั่วไปทุก 25 บาท ได้ 1 คะแนน โดยถ้าตีมูลค่า 0.100 บาท/คะแนน
➡️คิดเป็นประมาณเงินคืน 0.40%

_
62 บัตรเครดิต KTC UnionPay DIAMOND
➡️เป็น บัตรเครดิตสะสมคะแนน โดยรูดหมวดทั่วไปทุก 25 บาท ได้ 1 คะแนน โดยถ้าตีมูลค่า 0.100 บาท/คะแนน
➡️คิดเป็นประมาณเงินคืน 0.40%

_
63 บัตรเครดิต KTC digitalcard
➡️เป็น บัตรเครดิตสะสมคะแนน โดยรูดหมวดทั่วไปทุก 25 บาท ได้ 1 คะแนน โดยถ้าตีมูลค่า 0.100 บาท/คะแนน
➡️คิดเป็นประมาณเงินคืน 0.40%

_
64 บัตรเครดิต Krungsri AIA Visa Platinum
➡️เป็น บัตรเครดิตสะสมคะแนน โดยรูดหมวดทั่วไปทุก 25 บาท ได้ 1 คะแนน โดยถ้าตีมูลค่า 0.100 บาท/คะแนน
➡️คิดเป็นประมาณเงินคืน 0.40%

_
65 บัตรเครดิต KBank JCB
➡️เป็น บัตรเครดิตสะสมคะแนน โดยรูดหมวดทั่วไปทุก 25 บาท ได้ 1 คะแนน โดยถ้าตีมูลค่า 0.100 บาท/คะแนน
➡️คิดเป็นประมาณเงินคืน 0.40%

_
66 บัตรเครดิต KBank Platinum
➡️เป็น บัตรเครดิตสะสมคะแนน โดยรูดหมวดทั่วไปทุก 25 บาท ได้ 1 คะแนน โดยถ้าตีมูลค่า 0.100 บาท/คะแนน
➡️คิดเป็นประมาณเงินคืน 0.40%

_
67 บัตรเครดิต KBank One Siam Platinum
➡️เป็น บัตรเครดิตสะสมคะแนน โดยรูดหมวดทั่วไปทุก 25 บาท ได้ 1 คะแนน โดยถ้าตีมูลค่า 0.100 บาท/คะแนน
➡️คิดเป็นประมาณเงินคืน 0.40%

_
68 บัตรเครดิต KBank One Siam Signature
➡️เป็น บัตรเครดิตสะสมคะแนน โดยรูดหมวดทั่วไปทุก 25 บาท ได้ 1 คะแนน โดยถ้าตีมูลค่า 0.100 บาท/คะแนน
➡️คิดเป็นประมาณเงินคืน 0.40%

_
69 บัตรเครดิต KBank One Siam Infinite
➡️เป็น บัตรเครดิตสะสมคะแนน โดยรูดหมวดทั่วไปทุก 25 บาท ได้ 1 คะแนน โดยถ้าตีมูลค่า 0.100 บาท/คะแนน
➡️คิดเป็นประมาณเงินคืน 0.40%

_
70 บัตรเครดิต KBank PTT Blue
➡️เป็น บัตรเครดิตสะสมคะแนน โดยรูดหมวดทั่วไปทุก 25 บาท ได้ 1 คะแนน โดยถ้าตีมูลค่า 0.100 บาท/คะแนน
➡️คิดเป็นประมาณเงินคืน 0.40%

_
71 บัตรเครดิต KBank SHOPEE
➡️เป็น บัตรเครดิตสะสมคะแนน โดยรูดหมวดทั่วไปทุก 25 บาท ได้ 1 คะแนน โดยถ้าตีมูลค่า 0.100 บาท/คะแนน
➡️คิดเป็นประมาณเงินคืน 0.40%

_
72 บัตรเครดิต Krungsri Firstchoice Visa Platinum
➡️เป็น บัตรเครดิตสะสมคะแนน โดยรูดหมวดทั่วไปทุก 25 บาท ได้ 1 คะแนน โดยถ้าตีมูลค่า 0.100 บาท/คะแนน
➡️คิดเป็นประมาณเงินคืน 0.40%

_
73 บัตรเครดิต Krungsri Lady Titanium
➡️เป็น บัตรเครดิตสะสมคะแนน โดยรูดหมวดทั่วไปทุก 25 บาท ได้ 1 คะแนน โดยถ้าตีมูลค่า 0.100 บาท/คะแนน
➡️คิดเป็นประมาณเงินคืน 0.40%

_
74 บัตรเครดิต KBank Wisdom Visa Infinite
➡️เป็น บัตรเครดิตสะสมคะแนน โดยรูดหมวดทั่วไปทุก 25 บาท ได้ 1 คะแนน โดยถ้าตีมูลค่า 0.100 บาท/คะแนน
➡️คิดเป็นประมาณเงินคืน 0.40%

_
75 บัตรเครดิต Krungsri Now
➡️เป็น บัตรเครดิตสะสมคะแนน โดยรูดหมวดทั่วไปทุก 25 บาท ได้ 1 คะแนน โดยถ้าตีมูลค่า 0.100 บาท/คะแนน
➡️คิดเป็นประมาณเงินคืน 0.40%

_
76 บัตรเครดิต Krungsri Man United
➡️เป็น บัตรเครดิตสะสมคะแนน โดยรูดหมวดทั่วไปทุก 25 บาท ได้ 1 คะแนน โดยถ้าตีมูลค่า 0.100 บาท/คะแนน
➡️คิดเป็นประมาณเงินคืน 0.40%

_
77 บัตรเครดิต Krungsri Jcb Platinum
➡️เป็น บัตรเครดิตสะสมคะแนน โดยรูดหมวดทั่วไปทุก 25 บาท ได้ 1 คะแนน โดยถ้าตีมูลค่า 0.100 บาท/คะแนน
➡️คิดเป็นประมาณเงินคืน 0.40%

_
78 บัตรเครดิต Krungsri Siam Takashimaya Jcb
➡️เป็น บัตรเครดิตสะสมคะแนน โดยรูดหมวดทั่วไปทุก 25 บาท ได้ 1 คะแนน โดยถ้าตีมูลค่า 0.100 บาท/คะแนน
➡️คิดเป็นประมาณเงินคืน 0.40%

_
79 บัตรเครดิต Krungsri Siam Takashimaya Finest
➡️เป็น บัตรเครดิตสะสมคะแนน โดยรูดหมวดทั่วไปทุก 25 บาท ได้ 1 คะแนน โดยถ้าตีมูลค่า 0.100 บาท/คะแนน
➡️คิดเป็นประมาณเงินคืน 0.40%

_
80 บัตรเครดิต Krungsri Signature
➡️เป็น บัตรเครดิตสะสมคะแนน โดยรูดหมวดทั่วไปทุก 25 บาท ได้ 1 คะแนน โดยถ้าตีมูลค่า 0.100 บาท/คะแนน
➡️คิดเป็นประมาณเงินคืน 0.40%

_
81 บัตรเครดิต Krungsri Platinum
➡️เป็น บัตรเครดิตสะสมคะแนน โดยรูดหมวดทั่วไปทุก 25 บาท ได้ 1 คะแนน โดยถ้าตีมูลค่า 0.100 บาท/คะแนน
➡️คิดเป็นประมาณเงินคืน 0.40%

_
82 บัตรเครดิต Krungsri Homepro Visa Platinum
➡️เป็น บัตรเครดิตสะสมคะแนน โดยรูดหมวดทั่วไปทุก 25 บาท ได้ 1 คะแนน โดยถ้าตีมูลค่า 0.100 บาท/คะแนน
➡️คิดเป็นประมาณเงินคืน 0.40%

_
83 บัตรเครดิต KTC CASH BACK VISA PLATINUM
➡️เป็น บัตรเครดิตเงินคืน โดยรูดหมวดทั่วไปได้เงินคืน 0.4%

_
84 บัตรเครดิต KBank UnionPay
➡️เป็น บัตรเครดิตสะสมคะแนน โดยรูดหมวดทั่วไปทุก 25 บาท ได้ 1 คะแนน โดยถ้าตีมูลค่า 0.100 บาท/คะแนน
➡️คิดเป็นประมาณเงินคืน 0.40%

_
85 บัตรเครดิต KBank Wisdom
➡️เป็น บัตรเครดิตสะสมคะแนน โดยรูดหมวดทั่วไปทุก 25 บาท ได้ 1 คะแนน โดยถ้าตีมูลค่า 0.100 บาท/คะแนน
➡️คิดเป็นประมาณเงินคืน 0.40%

_
86 บัตรเครดิต CardX UP2ME
➡️เป็น บัตรเครดิตสะสมคะแนน โดยรูดหมวดทั่วไปทุก 25 บาท ได้ 1 คะแนน โดยถ้าตีมูลค่า 0.100 บาท/คะแนน
➡️คิดเป็นประมาณเงินคืน 0.40%

_
87 บัตรเครดิต KTC UnionPay PLATINUM
➡️เป็น บัตรเครดิตสะสมคะแนน โดยรูดหมวดทั่วไปทุก 25 บาท ได้ 1 คะแนน โดยถ้าตีมูลค่า 0.100 บาท/คะแนน
➡️คิดเป็นประมาณเงินคืน 0.40%

_
88 บัตรเครดิต KTC JCB PLATINUM
➡️เป็น บัตรเครดิตสะสมคะแนน โดยรูดหมวดทั่วไปทุก 25 บาท ได้ 1 คะแนน โดยถ้าตีมูลค่า 0.100 บาท/คะแนน
➡️คิดเป็นประมาณเงินคืน 0.40%

_
89 บัตรเครดิต KTC JCB Ultimate
➡️เป็น บัตรเครดิตสะสมคะแนน โดยรูดหมวดทั่วไปทุก 25 บาท ได้ 1 คะแนน โดยถ้าตีมูลค่า 0.100 บาท/คะแนน
➡️คิดเป็นประมาณเงินคืน 0.40%

_
90 บัตรเครดิต KTC VISA PLATINUM
➡️เป็น บัตรเครดิตสะสมคะแนน โดยรูดหมวดทั่วไปทุก 25 บาท ได้ 1 คะแนน โดยถ้าตีมูลค่า 0.100 บาท/คะแนน
➡️คิดเป็นประมาณเงินคืน 0.40%

_
91 บัตรเครดิต KTC BANGKOK AIRWAYS VISA SIGNATURE
➡️เป็น บัตรเครดิตสะสมคะแนน โดยรูดหมวดทั่วไปทุก 25 บาท ได้ 1 คะแนน โดยถ้าตีมูลค่า 0.100 บาท/คะแนน
➡️คิดเป็นประมาณเงินคืน 0.40%

_
92 บัตรเครดิต KTC X BANGKOK AIRWAYS VISA SIGNATURE
➡️เป็น บัตรเครดิตสะสมคะแนน โดยรูดหมวดทั่วไปทุก 25 บาท ได้ 1 คะแนน โดยถ้าตีมูลค่า 0.100 บาท/คะแนน
➡️คิดเป็นประมาณเงินคืน 0.40%

_
93 บัตรเครดิต KTC VISA SIGNATURE
➡️เป็น บัตรเครดิตสะสมคะแนน โดยรูดหมวดทั่วไปทุก 25 บาท ได้ 1 คะแนน โดยถ้าตีมูลค่า 0.100 บาท/คะแนน
➡️คิดเป็นประมาณเงินคืน 0.40%

_
94 บัตรเครดิต KTC X VISA SIGNATURE
➡️เป็น บัตรเครดิตสะสมคะแนน โดยรูดหมวดทั่วไปทุก 25 บาท ได้ 1 คะแนน โดยถ้าตีมูลค่า 0.100 บาท/คะแนน
➡️คิดเป็นประมาณเงินคืน 0.40%

_
95 บัตรเครดิต SCB prime
➡️เป็น บัตรเครดิตสะสมคะแนน โดยรูดหมวดทั่วไปทุก 25 บาท ได้ 1 คะแนน โดยถ้าตีมูลค่า 0.100 บาท/คะแนน
➡️คิดเป็นประมาณเงินคืน 0.40%

_
96 บัตรเครดิต CardX SANSIRI PLATINUM
➡️เป็น บัตรเครดิตสะสมคะแนน โดยรูดหมวดทั่วไปทุก 25 บาท ได้ 1 คะแนน โดยถ้าตีมูลค่า 0.100 บาท/คะแนน
➡️คิดเป็นประมาณเงินคืน 0.40%

_
97 บัตรเครดิต CardX TOYOTA PLATINUM
➡️เป็น บัตรเครดิตสะสมคะแนน โดยรูดหมวดทั่วไปทุก 25 บาท ได้ 1 คะแนน โดยถ้าตีมูลค่า 0.100 บาท/คะแนน
➡️คิดเป็นประมาณเงินคืน 0.40%

_
98 บัตรเครดิต CardX ULTRA PLATINUM
➡️เป็น บัตรเครดิตสะสมคะแนน โดยรูดหมวดทั่วไปทุก 25 บาท ได้ 1 คะแนน โดยถ้าตีมูลค่า 0.100 บาท/คะแนน
➡️คิดเป็นประมาณเงินคืน 0.40%

_
99 บัตรเครดิต CardX KING POWER PLATINUM
➡️เป็น บัตรเครดิตสะสมคะแนน โดยรูดหมวดทั่วไปทุก 25 บาท ได้ 1 คะแนน โดยถ้าตีมูลค่า 0.100 บาท/คะแนน
➡️คิดเป็นประมาณเงินคืน 0.40%

_
100 บัตรเครดิต CardX JCB PLATINUM
➡️เป็น บัตรเครดิตสะสมคะแนน โดยรูดหมวดทั่วไปทุก 25 บาท ได้ 1 คะแนน โดยถ้าตีมูลค่า 0.100 บาท/คะแนน
➡️คิดเป็นประมาณเงินคืน 0.40%

_
101 บัตรเครดิต CardX BEYOND
➡️เป็น บัตรเครดิตสะสมคะแนน โดยรูดหมวดทั่วไปทุก 25 บาท ได้ 1 คะแนน โดยถ้าตีมูลค่า 0.100 บาท/คะแนน
➡️คิดเป็นประมาณเงินคืน 0.40%

_
102 บัตรเครดิต KBank Premier
➡️เป็น บัตรเครดิตสะสมคะแนน โดยรูดหมวดทั่วไปทุก 25 บาท ได้ 1 คะแนน โดยถ้าตีมูลค่า 0.100 บาท/คะแนน
➡️คิดเป็นประมาณเงินคืน 0.40%

_
103 บัตรเครดิต Amex ROP
➡️เป็น บัตรเครดิตสะสมคะแนน โดยรูดหมวดทั่วไปทุก 25 บาท ได้ 1 คะแนน โดยถ้าตีมูลค่า 0.100 บาท/คะแนน
➡️คิดเป็นประมาณเงินคืน 0.40%

_
104 บัตรเครดิต KBank Titanium
➡️เป็น บัตรเครดิตเงินคืน โดยรูดหมวดทั่วไปได้เงินคืน 0.25%

_

เคล็ดลับการใช้บัตรเครดิต : ใช้เท่าที่เราจะจ่ายด้วยเงินสด จะทำให้เราชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีแถมยังได้คะแนนหรือเงินคืนอีกด้วย

กลุ่มที่ 2.1 : ช้อปปิ้งออนไลน์ แอปฯ Lazada

1 บัตรเครดิต UOB Preferred
➡️200.- ได้คืน 30.- (15%)
➡️จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 30 บาท/เดือน/ร้าน เทียบเท่ายอดใช้ 200 บาท/เดือน/ร้าน
➡️ที่ Arabica, Cafe Kitsune, Shopee, Lazada, Cafe Amazon, Dean & Deluca, Au Bon Pain, Krispy Kreme, Tops Daily, Matsumoto Kiyoshi , GRAB, True Money Wallet, Line Pay, Food Panda และ Atome
_
2 บัตรเครดิต Citi Lazada
ทุก 25 บาท ได้ 10 คะแนน (โดย1คะแนนมีมูลค่า ~ 0.125 บาท)
➡️คิดเป็นประมาณเงินคืน 5.00%
➡️ยอดใช้สูงสุด 5,000.-/เดือน
_
3 บัตรเครดิต Krungsri Now
➡️ทุก 500.- ได้คืน 25.- (5%) ช้อปออนไลน์ทุกเว็บไซต์ ทุกแอปพลิเคชัน* (ยกเว้นหมวดประกัน หมวดกองทุน และหมวดท่องเที่ยว)
➡️จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 300 บาท/เดือน เทียบเท่ายอดใช้ 6,000 บาท/เดือน
_
4 บัตรเครดิต UOB lazada
ทุก 25 บาท ได้ 10 คะแนน (โดย1คะแนนมีมูลค่า ~ 0.125 บาท)
➡️คิดเป็นประมาณเงินคืน 5.00%
➡️ยอดใช้สูงสุด 5,000.-/เดือน
_
5 บัตรเครดิต aeon nextgen digital
➡️รับเครดิตเงินคืน 5% เมื่อมียอดใช้จ่ายชำระค่าสินค้า/บริการ ผ่านร้านค้าออนไลน์ ตั้งแต่ 500 บาท ขึ้นไปต่อเซลล์สลิป
➡️จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด1,000บาท/เดือน เทียบเท่ายอดใช้ 20,000 บาท/เดือน
_
6 บัตรเครดิต TMRW
➡️รับเครดิตเงินคืน 3% เมื่อเลือกหมวดการใช้จ่ายเป็นหมวดที่เข้าร่วม โดยต้องมีการจ่ายบิล2ครั้ง+โอนเงิน2ครั้ง ต่อเดือนด้วย
_
7 บัตรเครดิต Aeon Rabbit Platinum
➡️เครดิตเงินคืน 3% เมื่อมียอดใช้จ่ายชำระค่าสินค้า/บริการ ที่ร้านค้าออนไลน์ ตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไปต่อเซลล์สลิป
➡️จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,000 บาท /บัตรหลัก /รอบบัญชีบัตรเครดิต
_
8 บัตรเครดิต Aeon Big C World Mastercard
➡️20บาทได้5คะแนน(~2.5% เทียบเท่าเงินคืน) รับ AEON Happy Point X5 เมื่อมียอดการใช้จ่ายสะสมต่อเดือน ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป เมื่อมียอดการใช้จ่ายผ่านบัตรฯในหมวดหมู่ร้านอาหาร โรงแรม ช้อปปิ้งออนไลน์ และเมื่อใช้จ่ายเป็นสกุลเงินต่างประเทศ
➡️คะแนนพิเศษ สูงสุด 2,000 คะแนน / บัตร / รอบบัญชี
_
9 บัตรเครดิต ttb reserves
➡️10บาทได้2คะแนน(~2.4% เทียบเท่าเงินคืน) เมื่อใช้จ่ายออนไลน์ ยกเว้นทาง e-wallet
_
10 บัตรเครดิต Citi Rewards
➡️25บาทได้5คะแนน(~2% เทียบเท่าเงินคืน) สำหรับการใช้จ่ายออนไลน์, e-wallet, หมวดร้านอาหาร, หมวดท่องเที่ยว และ เงินสกุลต่างประเทศ
_
11 บัตรเครดิต Citi Grab
ทุก 25 บาท ได้ 3 คะแนน ในหมวดร้านอาหาร และบนร้านค้าออนไลน์, หมวดแฟชั่น, โรงพยาบาลและศูนย์การรักษา และ ห้างสรรพสินค้า
➡️(โดย1คะแนนมีมูลค่า ~ 0.125 บาท) คิดเป็นประมาณเงินคืน 1.5%
➡️ยอดใช้สูงสุด 10,000.-/เดือน
_
12 บัตรเครดิต UOB grab
ทุก 25 บาท ได้ 3 คะแนน ในหมวดร้านอาหาร และบนร้านค้าออนไลน์, หมวดแฟชั่น, โรงพยาบาลและศูนย์การรักษา และ ห้างสรรพสินค้า
➡️(โดย1คะแนนมีมูลค่า ~ 0.125 บาท) คิดเป็นประมาณเงินคืน 1.5%
➡️ยอดใช้สูงสุด 10,000.-/เดือน
_
13 บัตรเครดิต UOB LADYS Solitaire
➡️ทุก 10 บาท ได้ 1 คะแนน (คิดเป็นประมาณเงินคืน ~1.25% ) สำหรับการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต
ในหมวดแฟชั่น หมวดร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้าทั่วโลก Lazada, Shopee, Joox, Spotify และ Netflix
_
14 บัตรเครดิต UOB LADYS
➡️ทุก 10 บาท ได้ 1 คะแนน (คิดเป็นประมาณเงินคืน ~1.25% ) สำหรับการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต
ในหมวดแฟชั่น หมวดร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้าทั่วโลก Lazada, Shopee, Joox, Spotify และ Netflix
_
15 บัตรเครดิต ttb absolute
➡️ 20บาทได้2คะแนน(~1.0% เทียบเท่าเงินคืน) เมื่อใช้จ่ายออนไลน์ ยกเว้นทาง e-wallet
_

เคล็ดลับการใช้บัตรเครดิต : ใช้เท่าที่เราจะจ่ายด้วยเงินสด จะทำให้เราชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีแถมยังได้คะแนนหรือเงินคืนอีกด้วย

กลุ่มที่ 2.2 : ช้อปปิ้งออนไลน์ แอปฯ Shopee

1 บัตรเครดิต UOB YOLO
➡️ได้เงินคืน 15% (สูงสุด 200บาท/เดือน เทียบเท่ายอดใช้ 1,333 บาท/เดือน) ที่ MRT 7-11, All Online by 7-Eleven ร้านบูทส์ ร้านวัตสันร้านมัตสึโมโตะ คิโยชิ เบอร์เกอร์ คิง Shopee
Grab และ Atome
➡️โดยต้องมียอดใช้เดือนนั้น 300 บาทขึ้นไป 5ครั้ง ด้วย (1 เม.ย.-30ก.ย.65)
_
2 บัตรเครดิต UOB Preferred
➡️200.- ได้คืน 30.- (15%)
➡️จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 30 บาท/เดือน/ร้าน เทียบเท่ายอดใช้ 200 บาท/เดือน/ร้าน
➡️ที่ Arabica, Cafe Kitsune, Shopee, Lazada, Cafe Amazon, Dean & Deluca, Au Bon Pain, Krispy Kreme, Tops Daily, Matsumoto Kiyoshi , GRAB, True Money Wallet, Line Pay, Food Panda และ Atome
_
3 บัตรเครดิต Krungsri Now
➡️ทุก 500.- ได้คืน 25.- (5%) ช้อปออนไลน์ทุกเว็บไซต์ ทุกแอปพลิเคชัน* (ยกเว้นหมวดประกัน หมวดกองทุน และหมวดท่องเที่ยว)
➡️จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 300 บาท/เดือน เทียบเท่ายอดใช้ 6,000 บาท/เดือน

_
4 บัตรเครดิต aeon nextgen digital
➡️รับเครดิตเงินคืน 5% เมื่อมียอดใช้จ่ายชำระค่าสินค้า/บริการ ผ่านร้านค้าออนไลน์ ตั้งแต่ 500 บาท ขึ้นไปต่อเซลล์สลิป
➡️จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด1,000บาท/เดือน เทียบเท่ายอดใช้ 20,000 บาท/เดือน
_
5 บัตรเครดิต KBank SHOPEE
➡️เป็น บัตรเครดิตสะสมคะแนน โดยรูดShopee ครบ 10,000 บาทขึ้นไป / รอบบัญชี ได้ 3,000 คะแนน (โดย1คะแนนมีมูลค่า ~ 0.100 บาท)
➡️คิดเป็นประมาณเงินคืน 3.00%
_
6 บัตรเครดิต TMRW
➡️รับเครดิตเงินคืน 3% เมื่อเลือกหมวดการใช้จ่ายเป็นหมวดที่เข้าร่วม โดยต้องมีการจ่ายบิล2ครั้ง+โอนเงิน2ครั้ง ต่อเดือนด้วย
_
7 บัตรเครดิต Aeon Rabbit Platinum
➡️เครดิตเงินคืน 3% เมื่อมียอดใช้จ่ายชำระค่าสินค้า/บริการ ที่ร้านค้าออนไลน์ ตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไปต่อเซลล์สลิป
➡️จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,000 บาท /บัตรหลัก /รอบบัญชีบัตรเครดิต
_
8 บัตรเครดิต Aeon Big C World Mastercard
➡️20บาทได้5คะแนน(~2.5% เทียบเท่าเงินคืน) รับ AEON Happy Point X5 เมื่อมียอดการใช้จ่ายสะสมต่อเดือน ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป เมื่อมียอดการใช้จ่ายผ่านบัตรฯในหมวดหมู่ร้านอาหาร โรงแรม ช้อปปิ้งออนไลน์ และเมื่อใช้จ่ายเป็นสกุลเงินต่างประเทศ
➡️คะแนนพิเศษ สูงสุด 2,000 คะแนน / บัตร / รอบบัญชี
_
9 บัตรเครดิต ttb reserves
➡️10บาทได้2คะแนน(~2.4% เทียบเท่าเงินคืน) เมื่อใช้จ่ายออนไลน์ ยกเว้นทาง e-wallet
_
10 บัตรเครดิต Citi Rewards
➡️25บาทได้5คะแนน(~2% เทียบเท่าเงินคืน) สำหรับการใช้จ่ายออนไลน์, e-wallet, หมวดร้านอาหาร, หมวดท่องเที่ยว และ เงินสกุลต่างประเทศ
_
11 บัตรเครดิต Citi Grab
ทุก 25 บาท ได้ 3 คะแนน ในหมวดร้านอาหาร และบนร้านค้าออนไลน์, หมวดแฟชั่น, โรงพยาบาลและศูนย์การรักษา และ ห้างสรรพสินค้า
➡️(โดย1คะแนนมีมูลค่า ~ 0.125 บาท) คิดเป็นประมาณเงินคืน 1.5%
➡️ยอดใช้สูงสุด 10,000.-/เดือน
_
12 บัตรเครดิต UOB grab
ทุก 25 บาท ได้ 3 คะแนน ในหมวดร้านอาหาร และบนร้านค้าออนไลน์, หมวดแฟชั่น, โรงพยาบาลและศูนย์การรักษา และ ห้างสรรพสินค้า
➡️(โดย1คะแนนมีมูลค่า ~ 0.125 บาท) คิดเป็นประมาณเงินคืน 1.5%
➡️ยอดใช้สูงสุด 10,000.-/เดือน
_
13 บัตรเครดิต UOB LADYS Solitaire
➡️ทุก 10 บาท ได้ 1 คะแนน (คิดเป็นประมาณเงินคืน ~1.25% ) สำหรับการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต
ในหมวดแฟชั่น หมวดร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้าทั่วโลก Lazada, Shopee, Joox, Spotify และ Netflix
_
14 บัตรเครดิต UOB LADYS
➡️ทุก 10 บาท ได้ 1 คะแนน (คิดเป็นประมาณเงินคืน ~1.25% ) สำหรับการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต
ในหมวดแฟชั่น หมวดร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้าทั่วโลก Lazada, Shopee, Joox, Spotify และ Netflix
_
15 บัตรเครดิต ttb absolute
➡️ 20บาทได้2คะแนน(~1.0% เทียบเท่าเงินคืน) เมื่อใช้จ่ายออนไลน์ ยกเว้นทาง e-wallet
_

เคล็ดลับการใช้บัตรเครดิต : ใช้เท่าที่เราจะจ่ายด้วยเงินสด จะทำให้เรามีเงินชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีแถมยังได้คะแนนหรือเงินคืนอีกด้วย

กลุ่มที่ 3.1 : แอปฯเดลิเวอรี่ Grab

1 บัตรเครดิต UOB YOLO
➡️ได้เงินคืน 15% (สูงสุด 200บาท/เดือน เทียบเท่ายอดใช้ 1,333 บาท/เดือน) ที่ MRT 7-11, All Online by 7-Eleven ร้านบูทส์ ร้านวัตสันร้านมัตสึโมโตะ คิโยชิ เบอร์เกอร์ คิง Shopee
Grab และ Atome
➡️โดยต้องมียอดใช้เดือนนั้น 300 บาทขึ้นไป 5ครั้ง ด้วย (1 เม.ย.-30ก.ย.65)
_
2 บัตรเครดิต UOB Preferred
➡️200.- ได้คืน 30.- (15%)
➡️จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 30 บาท/เดือน/ร้าน เทียบเท่ายอดใช้ 200 บาท/เดือน/ร้าน
➡️ที่ Arabica, Cafe Kitsune, Shopee, Lazada, Cafe Amazon, Dean & Deluca, Au Bon Pain, Krispy Kreme, Tops Daily, Matsumoto Kiyoshi , GRAB, True Money Wallet, Line Pay, Food Panda และ Atome
_
3 บัตรเครดิต Citi Cash Back
➡️เครดิตเงินคืน 5% เมื่อใช้จ่ายที่ 7-Eleven Grab และร้านวัตสัน
_
4 บัตรเครดิต Citi Grab
ทุก 25 บาท ได้ 10 คะแนน (โดย1คะแนนมีมูลค่า ~ 0.125 บาท)
➡️คิดเป็นประมาณเงินคืน 5.00%
➡️ยอดใช้สูงสุด 5,000.-/เดือน
_
5 บัตรเครดิต Krungsri Now
➡️ทุก 500.- ได้คืน 25.- (5%) ช้อปออนไลน์ทุกเว็บไซต์ ทุกแอปพลิเคชัน* (ยกเว้นหมวดประกัน หมวดกองทุน และหมวดท่องเที่ยว)
➡️จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 300 บาท/เดือน เทียบเท่ายอดใช้ 6,000 บาท/เดือน
_
6 บัตรเครดิต UOB grab
ทุก 25 บาท ได้ 10 คะแนน (โดย1คะแนนมีมูลค่า ~ 0.125 บาท)
➡️คิดเป็นประมาณเงินคืน 5.00%
➡️ยอดใช้สูงสุด 5,000.-/เดือน
_
7 บัตรเครดิต aeon nextgen digital
➡️รับเครดิตเงินคืน 5% เมื่อมียอดใช้จ่ายชำระค่าสินค้า/บริการ ผ่านร้านค้าออนไลน์ ตั้งแต่ 500 บาท ขึ้นไปต่อเซลล์สลิป
➡️จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด1,000บาท/เดือน เทียบเท่ายอดใช้ 20,000 บาท/เดือน
_
8 บัตรเครดิต TMRW
➡️รับเครดิตเงินคืน 3% เมื่อเลือกหมวดการใช้จ่ายเป็นหมวดที่เข้าร่วม โดยต้องมีการจ่ายบิล2ครั้ง+โอนเงิน2ครั้ง ต่อเดือนด้วย
_
9 บัตรเครดิต Aeon Rabbit Platinum
➡️เครดิตเงินคืน 3% เมื่อมียอดใช้จ่ายชำระค่าสินค้า/บริการ ที่ร้านค้าออนไลน์ ตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไปต่อเซลล์สลิป
➡️จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,000 บาท /บัตรหลัก /รอบบัญชีบัตรเครดิต
_
10 บัตรเครดิต Aeon Big C World Mastercard
➡️20บาทได้5คะแนน(~2.5% เทียบเท่าเงินคืน) รับ AEON Happy Point X5 เมื่อมียอดการใช้จ่ายสะสมต่อเดือน ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป เมื่อมียอดการใช้จ่ายผ่านบัตรฯในหมวดหมู่ร้านอาหาร โรงแรม ช้อปปิ้งออนไลน์ และเมื่อใช้จ่ายเป็นสกุลเงินต่างประเทศ
➡️คะแนนพิเศษ สูงสุด 2,000 คะแนน / บัตร / รอบบัญชี
_
11 บัตรเครดิต ttb reserves
➡️10บาทได้2คะแนน(~2.4% เทียบเท่าเงินคืน) เมื่อใช้จ่ายออนไลน์ ยกเว้นทาง e-wallet
_
12 บัตรเครดิต Citi Rewards
➡️25บาทได้5คะแนน(~2% เทียบเท่าเงินคืน) สำหรับการใช้จ่ายออนไลน์, e-wallet, หมวดร้านอาหาร, หมวดท่องเที่ยว และ เงินสกุลต่างประเทศ
_
13 บัตรเครดิต ttb absolute
➡️ 20บาทได้2คะแนน(~1.0% เทียบเท่าเงินคืน) เมื่อใช้จ่ายออนไลน์ ยกเว้นทาง e-wallet
_

เคล็ดลับการใช้บัตรเครดิต : ใช้เท่าที่เราจะจ่ายด้วยเงินสด จะทำให้เรามีเงินชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีแถมยังได้คะแนนหรือเงินคืนอีกด้วย

กลุ่มที่ 3.2 : แอปฯเดลิเวอรี่ Lineman

1 บัตรเครดิต UOB Preferred
➡️200.- ได้คืน 30.- (15%)
➡️จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 30 บาท/เดือน/ร้าน เทียบเท่ายอดใช้ 200 บาท/เดือน/ร้าน
➡️ที่ Arabica, Cafe Kitsune, Shopee, Lazada, Cafe Amazon, Dean & Deluca, Au Bon Pain, Krispy Kreme, Tops Daily, Matsumoto Kiyoshi , GRAB, True Money Wallet, Line Pay, Food Panda และ Atome
_
2 บัตรเครดิต Krungsri Now
➡️ทุก 500.- ได้คืน 25.- (5%) ช้อปออนไลน์ทุกเว็บไซต์ ทุกแอปพลิเคชัน* (ยกเว้นหมวดประกัน หมวดกองทุน และหมวดท่องเที่ยว)
➡️จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 300 บาท/เดือน เทียบเท่ายอดใช้ 6,000 บาท/เดือน
_
3 บัตรเครดิต Aeon Rabbit Platinum
เครดิตเงินคืน 5% เมื่อใช้บริการ/ชำระเงินผ่านช่องทางแรบบิท*
เมื่อเติมมูลค่าแรบบิทผ่านบริการเติมมูลค่าแรบบิทอัตโนมัติ (Auto Top-up)
เมื่อใช้จ่ายผ่านช่องทาง Rabbit LINE Pay
_
4 บัตรเครดิต aeon nextgen digital
➡️รับเครดิตเงินคืน 5% เมื่อมียอดใช้จ่ายชำระค่าสินค้า/บริการ ผ่านร้านค้าออนไลน์ ตั้งแต่ 500 บาท ขึ้นไปต่อเซลล์สลิป
➡️จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด1,000บาท/เดือน เทียบเท่ายอดใช้ 20,000 บาท/เดือน
_
5 บัตรเครดิต TMRW
➡️รับเครดิตเงินคืน 3% เมื่อเลือกหมวดการใช้จ่ายเป็นหมวดที่เข้าร่วม โดยต้องมีการจ่ายบิล2ครั้ง+โอนเงิน2ครั้ง ต่อเดือนด้วย
_
6 บัตรเครดิต Aeon Big C World Mastercard
➡️20บาทได้5คะแนน(~2.5% เทียบเท่าเงินคืน) รับ AEON Happy Point X5 เมื่อมียอดการใช้จ่ายสะสมต่อเดือน ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป เมื่อมียอดการใช้จ่ายผ่านบัตรฯในหมวดหมู่ร้านอาหาร โรงแรม ช้อปปิ้งออนไลน์ และเมื่อใช้จ่ายเป็นสกุลเงินต่างประเทศ
➡️คะแนนพิเศษ สูงสุด 2,000 คะแนน / บัตร / รอบบัญชี
_
7 บัตรเครดิต ttb reserves
➡️10บาทได้2คะแนน(~2.4% เทียบเท่าเงินคืน) เมื่อใช้จ่ายออนไลน์ ยกเว้นทาง e-wallet
_
8 บัตรเครดิต Citi Rewards
➡️25บาทได้5คะแนน(~2% เทียบเท่าเงินคืน) สำหรับการใช้จ่ายออนไลน์, e-wallet, หมวดร้านอาหาร, หมวดท่องเที่ยว และ เงินสกุลต่างประเทศ
_
9 บัตรเครดิต Citi Grab
ทุก 25 บาท ได้ 3 คะแนน ในหมวดร้านอาหาร และบนร้านค้าออนไลน์, หมวดแฟชั่น, โรงพยาบาลและศูนย์การรักษา และ ห้างสรรพสินค้า
➡️(โดย1คะแนนมีมูลค่า ~ 0.125 บาท) คิดเป็นประมาณเงินคืน 1.5%
➡️ยอดใช้สูงสุด 10,000.-/เดือน
_
10 บัตรเครดิต UOB grab
ทุก 25 บาท ได้ 3 คะแนน ในหมวดร้านอาหาร และบนร้านค้าออนไลน์, หมวดแฟชั่น, โรงพยาบาลและศูนย์การรักษา และ ห้างสรรพสินค้า
➡️(โดย1คะแนนมีมูลค่า ~ 0.125 บาท) คิดเป็นประมาณเงินคืน 1.5%
➡️ยอดใช้สูงสุด 10,000.-/เดือน
_
11 บัตรเครดิต ttb absolute
➡️ 20บาทได้2คะแนน(~1.0% เทียบเท่าเงินคืน) เมื่อใช้จ่ายออนไลน์ ยกเว้นทาง e-wallet
_
กลับสู่หน้าสารบัญ

เคล็ดลับการใช้บัตรเครดิต : ใช้เท่าที่เราจะจ่ายด้วยเงินสด จะทำให้เรามีเงินชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีแถมยังได้คะแนนหรือเงินคืนอีกด้วย

กลุ่มที่ 3.3 : แอปฯเดลิเวอรี่ Food Panda

1 บัตรเครดิต UOB Preferred
➡️200.- ได้คืน 30.- (15%)
➡️จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 30 บาท/เดือน/ร้าน เทียบเท่ายอดใช้ 200 บาท/เดือน/ร้าน
➡️ที่ Arabica, Cafe Kitsune, Shopee, Lazada, Cafe Amazon, Dean & Deluca, Au Bon Pain, Krispy Kreme, Tops Daily, Matsumoto Kiyoshi , GRAB, True Money Wallet, Line Pay, Food Panda และ Atome
_
2 บัตรเครดิต Krungsri Now
➡️ทุก 500.- ได้คืน 25.- (5%) ช้อปออนไลน์ทุกเว็บไซต์ ทุกแอปพลิเคชัน* (ยกเว้นหมวดประกัน หมวดกองทุน และหมวดท่องเที่ยว)
➡️จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 300 บาท/เดือน เทียบเท่ายอดใช้ 6,000 บาท/เดือน
_
3 บัตรเครดิต aeon nextgen digital
➡️รับเครดิตเงินคืน 5% เมื่อมียอดใช้จ่ายชำระค่าสินค้า/บริการ ผ่านร้านค้าออนไลน์ ตั้งแต่ 500 บาท ขึ้นไปต่อเซลล์สลิป
➡️จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด1,000บาท/เดือน เทียบเท่ายอดใช้ 20,000 บาท/เดือน
_
4 บัตรเครดิต TMRW
➡️รับเครดิตเงินคืน 3% เมื่อเลือกหมวดการใช้จ่ายเป็นหมวดที่เข้าร่วม โดยต้องมีการจ่ายบิล2ครั้ง+โอนเงิน2ครั้ง ต่อเดือนด้วย
_
5 บัตรเครดิต Aeon Rabbit Platinum
➡️เครดิตเงินคืน 3% เมื่อมียอดใช้จ่ายชำระค่าสินค้า/บริการ ที่ร้านค้าออนไลน์ ตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไปต่อเซลล์สลิป
➡️จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,000 บาท /บัตรหลัก /รอบบัญชีบัตรเครดิต
_
6 บัตรเครดิต ttb reserves
➡️10บาทได้2คะแนน(~2.4% เทียบเท่าเงินคืน) เมื่อใช้จ่ายออนไลน์ ยกเว้นทาง e-wallet
_
7 บัตรเครดิต Citi Rewards
➡️25บาทได้5คะแนน(~2% เทียบเท่าเงินคืน) สำหรับการใช้จ่ายออนไลน์, e-wallet, หมวดร้านอาหาร, หมวดท่องเที่ยว และ เงินสกุลต่างประเทศ
_
8 บัตรเครดิต Citi Grab
ทุก 25 บาท ได้ 3 คะแนน ในหมวดร้านอาหาร และบนร้านค้าออนไลน์, หมวดแฟชั่น, โรงพยาบาลและศูนย์การรักษา และ ห้างสรรพสินค้า
➡️(โดย1คะแนนมีมูลค่า ~ 0.125 บาท) คิดเป็นประมาณเงินคืน 1.5%
➡️ยอดใช้สูงสุด 10,000.-/เดือน
_
9 บัตรเครดิต UOB grab
ทุก 25 บาท ได้ 3 คะแนน ในหมวดร้านอาหาร และบนร้านค้าออนไลน์, หมวดแฟชั่น, โรงพยาบาลและศูนย์การรักษา และ ห้างสรรพสินค้า
➡️(โดย1คะแนนมีมูลค่า ~ 0.125 บาท) คิดเป็นประมาณเงินคืน 1.5%
➡️ยอดใช้สูงสุด 10,000.-/เดือน
_
10 บัตรเครดิต ttb absolute
➡️ 20บาทได้2คะแนน(~1.0% เทียบเท่าเงินคืน) เมื่อใช้จ่ายออนไลน์ ยกเว้นทาง e-wallet
_
เคล็ดลับการใช้บัตรเครดิต : ใช้เท่าที่เราจะจ่ายด้วยเงินสด จะทำให้เรามีเงินชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีแถมยังได้คะแนนหรือเงินคืนอีกด้วย

กลุ่มที่ 4 : ดูหนัง Major , SF

โรงภาพยนตร์ เครือ Major

1 บัตรเครดิต Citi Lazada
➡️ฟรี1ที่นั่ง
-รับฟรีบัตรชมภาพยนตร์ 1 ที่นั่ง ที่โรงภาพยนตร์สำหรับสาขา Major Cineplex และ EGV ทุกสาขา
-สมาชิกบัตรฯ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 50 บาท สำหรับสาขาพารากอน ซีนีเพล็กซ์, เมกา ซีนีเพล็กซ์, พรอมานาด ซีนีเพล็กซ์, เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์, ไอคอน ซีเนคอนิค, ควอเทียร์ ซีเนอาร์ต ทุกสาขาทั่วประเทศ
-จำกัดสิทธิ์ 1 ที่นั่ง/เดือน/สมาชิกบัตรฯ(บัตรหลักรวมบัตรเสริม)
-จำกัดสิทธิ์ 490 ที่นั่ง/เดือน
_
2 บัตรเครดิต UOB lazada
➡️ฟรี1ที่นั่ง
-รับฟรีบัตรชมภาพยนตร์ 1 ที่นั่ง ที่โรงภาพยนตร์สำหรับสาขา Major Cineplex และ EGV ทุกสาขา
-สมาชิกบัตรฯ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 50 บาท สำหรับสาขาพารากอน ซีนีเพล็กซ์, เมกา ซีนีเพล็กซ์, พรอมานาด ซีนีเพล็กซ์, เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์, ไอคอน ซีเนคอนิค, ควอเทียร์ ซีเนอาร์ต ทุกสาขาทั่วประเทศ
-จำกัดสิทธิ์ 1 ที่นั่ง/เดือน/สมาชิกบัตรฯ(บัตรหลักรวมบัตรเสริม)
-จำกัดสิทธิ์ 490 ที่นั่ง/เดือน
_
3 บัตรเครดิต Aeon M Gen Visa
➡️ฟรี บัตรชมภาพยนตร์ 1 ที่นั่ง
จำกัด 1 สิทธิ์ / หมายเลขบัตรหลัก / เดือน
จำกัด 27,000 สิทธิ์ / เดือน
เฉพาะที่นั่งปกติในระบบดิจิทัล 2D เท่านั้น ไม่สามารถอัพเกรดที่นั่งได้

➡️แลกซื้อชุด Entertainment Pack เพียง 120 บาท
ชุด Entertainment Pack ประกอบด้วย บัตรชมภาพยนตร์ที่นั่งปกติ ระบบดิจิทัล 2D+ ป๊อบคอร์น 46 ออนซ์ + เครื่องดื่มขนาด 22 ออนซ์ 1 แก้ว
จำนวน 1 สิทธิ์ / หมายเลขบัตรหลัก / เดือน เฉพาะชำระผ่านบัตรเครดิตอิออน MGEN เท่านั้น
จำกัด 15,000 สิทธิ์ / เดือน
_
4 บัตรเครดิต GSB Prestige
➡️59บาท/ที่นั่ง
-พิเศษเฉพาะบัตรเครดิต ธนาคารออมสิน เวิร์ด อีลิท, เพรสทีจ และเวิร์ด รับสิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์เฉพาะที่นั่ง ปกติ ได้ในราคา 59 บาท ต่อที่นั่ง รับฟรี Combo set (Pop 64 Oz + Drink 32 Oz) 1 ชุด เมื่อชำระค่าบัตรชมภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ สาขาที่ร่วมรายการ
-โปรโมชั่นนี้สามารถรับสิทธิ์ที่ตู้ E-Ticket เท่านั้น
-โปรโมชั้นนี้ใช้ได้เฉพาะที่นั่งปกติ และ ระบบปกติ เท่านั้น (ลูกค้าสามารถ Upgrad ที่นั่งเป็น Honeymoon seat/ Privilege chair/ Optimus Chair ได้ หรือ ระบบ Digital 3D, Atmos โดยชำระส่วนต่างเพิ่มเอง)
_
5 บัตรเครดิต GSB Precious
➡️ส่วนลด50%
-พิเศษเฉพาะบัตรเครดิต ธนาคารออมสิน พรีเชียส, อี คอมเมิร์ซ, พรีเมี่ยม และทีคิวเอ็ม อินฟินิตี้ รับสิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์เฉพาะที่นั่งปกติ ในราคา 50% จากราคาปกติ รับฟรี Combo set (Pop 64 Oz + Drink 32 Oz) 1 ชุด เมื่อชำระค่าบัตรชมภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ สาขาที่ร่วมรายการ (ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่น Movie Day, Morning Price, Day past และ Movie at night หรือโปรโมชั่นส่วนลดอื่นๆได้)
_

โรงภาพยนตร์ เครือ SF

1 บัตรเครดิต Citi Royal Orchid Plus Select
➡️69บาท/ที่นั่ง
-รับสิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ในราคา 69 บาท ต่อที่นั่ง ที่ SF ทั่วประเทศ
-เฉพาะที่นั่ง Deluxe Seat ในราคาปกติ
-จำกัดสิทธิ์ 2 ที่นั่ง/เดือน/บัญชีบัตรฯ (บัตรหลักและบัตรเสริมใช้สิทธิ์รวมกัน) และจำกัด 1,000 ที่นั่ง/ เดือน
_
2 บัตรเครดิต Citi Makro
➡️69บาท/ที่นั่ง
รับสิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ในราคา 69 บาท ต่อที่นั่ง ที่ SF ทั่วประเทศ (จำกัด 2 ที่นั่ง/เดือน)
_
3 บัตรเครดิต UOB makro
➡️69บาท/ที่นั่ง
-รับสิทธิ์ในการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ในราคา 69 บาท/ที่นั่ง โดยจำกัดจำนวน 2 ที่นั่ง/เดือน/บัญชีบัตร (บัตรหลักรวมบัตรเสริม) ทั้งนี้ รายการส่งเสริมการขายนี้จำกัดสิทธิ์รวม 600 ที่นั่ง/เดือน
-สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้กับที่นั่งประเภท Deluxe seat โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา (ยกเว้น Emprive’ Cineclub และ SF Multiplex) ในระบบปกติเท่านั้น
_
4 บัตรเครดิต Citi Simplicity
➡️1แถม1
-เมื่อซื้อบัตรชมภาพยนตร์ที่นั่ง Deluxe 1 ที่นั่ง โดยใช้บัตรเครดิตซิตี้ ซิมพลิซิตี้ รับฟรีบัตรชมภาพยนตร์ที่นั่ง Deluxe อีก 1 ที่นั่ง
_
5 บัตรเครดิต UOB YOLO
➡️1แถม1
-เมื่อซื้อบัตรชมภาพยนตร์ ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ผ่านบัตรเครดิตธนาคารยูโอบี โยโล่ แพลตินัม ที่ออกในประเทศไทยประเภท Deluxe ในระบบปกติ จำนวน 1 ที่นั่ง รับฟรีอีก 1 ที่นั่ง
_
6 บัตรเครดิต ttb absolute
➡️1แถม1
-ซื้อบัตรภาพยนตร์ 1 ที่นั่ง รับฟรีอีก 1 ที่นั่ง (ที่นั่งปกติ ระบบปกติ) เพียงจ่ายด้วยบัตรเครดิต ttb (บัตรเครดิต ทีเอ็มบี บัตรเครดิตธนชาต) และบัตรเครดิต ttb Global House ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น ทั้ง บัตรหลัก และบัตรเสริม ยกเว้น บัตรเครดิตองค์กรทุกประเภท
-จำนวนสิทธิ์ทั้งหมด : จำนวน 2,000 สิทธิ์ (1 สิทธิ์ต่อ 1 ที่นั่ง) จำกัด 2 สิทธิ์ / บัตร / เดือน
_

เคล็ดลับการใช้บัตรเครดิต : ใช้เท่าที่เราจะจ่ายด้วยเงินสด จะทำให้เรามีเงินชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีแถมยังได้คะแนนหรือเงินคืนอีกด้วย

กลุ่มที่ 5.1 : จ่ายรถไฟฟ้า 🚝BTS

กลับสู่หน้าสารบัญ

1 บัตรเครดิต Citi Cash Back
➡️เครดิตเงินคืน 10% ที่รถไฟฟ้า (ผ่าน LinePay และการซื้อแพ็กเกจผ่านแอปพลิเคชัน แรบบิท รีวอร์ดส) รถไฟฟ้าMRT และคาเฟ่ อเมซอน*
_
2 บัตรเครดิต Aeon Rabbit Platinum
➡️เครดิตเงินคืน 5%
➡️เมื่อใช้จ่ายผ่านช่องทาง Rabbit LINE Pay
➡️เมื่อเติมมูลค่าแรบบิทผ่านบริการเติมมูลค่าแรบบิทอัตโนมัติ (Auto Top-up)
_
3 บัตรเครดิต TMRW
➡️รับเครดิตเงินคืน 3% เมื่อเลือกหมวดการใช้จ่ายเป็นหมวดที่เข้าร่วม โดยต้องมีการจ่ายบิล2ครั้ง+โอนเงิน2ครั้ง ต่อเดือนด้วย
_
4 บัตรเครดิต Citi Rewards
➡️25บาทได้5คะแนน(~2% เทียบเท่าเงินคืน) สำหรับการใช้จ่ายออนไลน์, e-wallet, หมวดร้านอาหาร, หมวดท่องเที่ยว และ เงินสกุลต่างประเทศ
_
5 บัตรเครดิต Citi Premier
➡️เป็น บัตรเครดิตสะสมคะแนน โดยเมื่อใช้จ่ายผ่านช่องทาง Rabbit LINE Pay ทุก 25 บาท ได้ 4 คะแนน (โดย1คะแนนมีมูลค่า ~ 0.125 บาท)
➡️คิดเป็นประมาณเงินคืน 2.00%
_
6 บัตรเครดิต UOB Premier
➡️เป็น บัตรเครดิตสะสมคะแนน โดยเมื่อใช้จ่ายผ่านช่องทาง Rabbit LINE Pay ทุก 25 บาท ได้ 4 คะแนน (โดย1คะแนนมีมูลค่า ~ 0.125 บาท)
➡️คิดเป็นประมาณเงินคืน 2.00%
_
7 บัตรเครดิต Citi Grab
ทุก 25 บาท ได้ 3 คะแนน ในหมวดร้านอาหาร, ร้านค้าออนไลน์(BTSตัดผ่านRabbit LINE Pay), หมวดแฟชั่น, โรงพยาบาลและศูนย์การรักษา และ ห้างสรรพสินค้า
➡️(โดย1คะแนนมีมูลค่า ~ 0.125 บาท) คิดเป็นประมาณเงินคืน 1.5%
➡️ยอดใช้สูงสุด 10,000.-/เดือน
_

กลับสู่หน้าสารบัญ

เคล็ดลับการใช้บัตรเครดิต : ใช้เท่าที่เราจะจ่ายด้วยเงินสด จะทำให้เรามีเงินชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีแถมยังได้คะแนนหรือเงินคืนอีกด้วย

กลุ่มที่ 5.2 : จ่ายรถไฟฟ้า 🚇MRT

กลับสู่หน้าสารบัญ

1 บัตรเครดิต UOB YOLO
➡️ได้เงินคืน 15% (สูงสุด 200บาท/เดือน เทียบเท่ายอดใช้ 1,333 บาท/เดือน) ที่ MRT 7-11, All Online by 7-Eleven ร้านบูทส์ ร้านวัตสันร้านมัตสึโมโตะ คิโยชิ เบอร์เกอร์ คิง Shopee
Grab และ Atome
➡️โดยต้องมียอดใช้เดือนนั้น 300 บาทขึ้นไป 5ครั้ง ด้วย
_
2 บัตรเครดิต Citi Cash Back
➡️เครดิตเงินคืน 10% ที่รถไฟฟ้า (ผ่าน LinePay และการซื้อแพ็กเกจผ่านแอปพลิเคชัน แรบบิท รีวอร์ดส) รถไฟฟ้าMRT และคาเฟ่ อเมซอน*
_
3 บัตรเครดิต TMRW
➡️รับเครดิตเงินคืน 3% เมื่อเลือกหมวดการใช้จ่ายเป็นหมวดที่เข้าร่วม โดยต้องมีการจ่ายบิล2ครั้ง+โอนเงิน2ครั้ง ต่อเดือนด้วย
_
4 บัตรเครดิต Aeon Rabbit Platinum
เครดิตเงินคืน 1% เมื่อเติมมูลค่าบัตรรถไฟฟ้า MRT*
รับเครดิตเงินคืน 1% เมื่อเติมมูลค่าบัตรรถไฟฟ้า MRT ที่สถานีสายสีม่วง (สถานีคลองบางไผ่ ถึงสถานีเตาปูน)
(จำกัดเครดิตเงินคืน สูงสุด 50 บาทต่อรายการ เมื่อชำระเงินผ่านช่องทางแรบบิทหรือเติมมูลค่าบัตรรถไฟฟ้า MRT)
_

กลับสู่หน้าสารบัญ

เคล็ดลับการใช้บัตรเครดิต : ใช้เท่าที่เราจะจ่ายด้วยเงินสด จะทำให้เรามีเงินชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีแถมยังได้คะแนนหรือเงินคืนอีกด้วย

กลุ่มที่ 6 : บัตรเครดิตคุ้มๆสำหรับคนเงินเดือน 15,000.-

กลับสู่หน้าสารบัญ
▶️หมวดนี้คัดมาสำหรับ คนที่เพิ่งเริ่มทำงาน คนที่กำลังหาบัตรเครดิตใบแรก หรือ มีแล้วแต่ต้องการหาบัตรคุ้มๆเพิ่ม
✅คัดตัวท๊อปของ กลุ่ม1-5 สำหรับคนเงินเดือน15,000 ที่คุ้มที่สุดมาให้
✅ คัดเฉพาะบัตรที่ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมรายปี : ถ้ามีโทรขอยกเว้นได้99% อีก1%เผื่อไว้ให้ปิดบัตร เพราะไม่ควรเสียค่าธรรมเนียมรายปี แล้วไปเลือกบัตรอื่นๆในหมวดนี้ต่อแทน
▶️มีแค่ Aeon Mgen มีรายปี214บาท แต่ได้ตั๋วหนังฟรีเดือนละใบ รวม12ใบ ถ้าคนที่ดูหนังปีละ2ครั้งขึ้นไปยังไงก็คุ้ม
▶️ลองไล่ๆ ดูว่าบัตรไหนตรงกับหมวดที่เราใช้บ้าง แต่ละใบรูดอะไรคุ้มดูในโพสนี้ได้เลย

กลับสู่หน้าสารบัญ

เคล็ดลับการใช้บัตรเครดิต : ใช้เท่าที่เราจะจ่ายด้วยเงินสด จะทำให้เรามีเงินชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีแถมยังได้คะแนนหรือเงินคืนอีกด้วย

กลุ่มที่ 7.1 : รูดเติมน้ำมัน ⛽บางจาก

กลับสู่หน้าสารบัญ
1 บัตรเครดิต ICBC Horoscope
➡️ เติม 800 บาทขึ้นไป/สลิป ได้คืน (6%) ที่ปั๊มน้ำมัน โดยเดือนนั้นต้องต้องมียอดใช้จ่ายสะสมในหมวดอื่นๆผ่านบัตรเครดิต 3,000 บาทขึ้นไป
🧮 การคำนวณเงินคืน : เงินคืนสูงสุดไม่เกิน 120 บาท / หมายเลขบัตร / เดือน เทียบเท่ายอดใช้จ่ายสูงสุด 2,000 บาท / หมายเลขบัตร / เดือน
📲 การลงทะเบียน : ไม่ต้องลงทะเบียน
📅 ระยะเวลาโปรฯ : 1 ม.ค. 67 – 31 ธ.ค. 67
_
2 บัตรเครดิต ttb reserves
➡️ เติม 600 บาทขึ้นไป/สลิป ได้คืน 30.- (5%) ที่ ปั๊มบางจาก
🧮 การคำนวณเงินคืน : สูงสุด 4 ครั้ง/เดือน
📲 การลงทะเบียน : บัตรเครดิต ttb reserve สามารถรับสิทธิ์ได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน
📅 ระยะเวลาโปรฯ : 1 ม.ค. 67 – 31 ธ.ค. 67
_
3 บัตรเครดิต Lotus Beyond
➡️ เติม 700 บาทขึ้นไป/สลิป ได้คืน 21.- (3%) เมื่อจ่ายที่ปั๊มบางจากและปั๊มเอสโซ่ (เดิม)
🧮 การคำนวณเงินคืน : สูงสุด 3 ครั้ง/รอบบัญชี
📲 การลงทะเบียน : ไม่ต้องลงทะเบียน
📅 ระยะเวลาโปรฯ : 24 ม.ค. 67 – 31 ธ.ค. 67
_
4 บัตรเครดิต ttb so chill
➡️ เติม 600 บาทขึ้นไป/สลิป ได้คืน 18.- (3%) ที่ ปั๊มบางจาก
🧮 การคำนวณเงินคืน : สูงสุด 4 ครั้ง/เดือน
📲 การลงทะเบียน : ลงทะเบียนภายในเดือนที่ทำรายการเพื่อรับสิทธิ์ผ่านแอป ttb touch หรือส่ง SMS พิมพ์ BCK ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4806026
📅 ระยะเวลาโปรฯ : 1 ม.ค. 67 – 31 ธ.ค. 67
_
5 บัตรเครดิต ttb so smart
➡️ เติม 600 บาทขึ้นไป/สลิป ได้คืน 18.- (3%) ที่ ปั๊มบางจาก
🧮 การคำนวณเงินคืน : สูงสุด 4 ครั้ง/เดือน
📲 การลงทะเบียน : ลงทะเบียนภายในเดือนที่ทำรายการเพื่อรับสิทธิ์ผ่านแอป ttb touch หรือส่ง SMS พิมพ์ BCK ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4806026
📅 ระยะเวลาโปรฯ : 1 ม.ค. 67 – 31 ธ.ค. 67
_
6 บัตรเครดิต ttb so fast
➡️ เติม 600 บาทขึ้นไป/สลิป ได้คืน 18.- (3%) ที่ ปั๊มบางจาก
🧮 การคำนวณเงินคืน : สูงสุด 4 ครั้ง/เดือน
📲 การลงทะเบียน : ลงทะเบียนภายในเดือนที่ทำรายการเพื่อรับสิทธิ์ผ่านแอป ttb touch หรือส่ง SMS พิมพ์ BCK ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4806026
📅 ระยะเวลาโปรฯ : 1 ม.ค. 67 – 31 ธ.ค. 67
_
7 บัตรเครดิต ttb absolute
➡️ เติม 600 บาทขึ้นไป/สลิป ได้คืน 18.- (3%) ที่ ปั๊มบางจาก
🧮 การคำนวณเงินคืน : สูงสุด 4 ครั้ง/เดือน
📲 การลงทะเบียน : ลงทะเบียนภายในเดือนที่ทำรายการเพื่อรับสิทธิ์ผ่านแอป ttb touch หรือส่ง SMS พิมพ์ BCK ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4806026
📅 ระยะเวลาโปรฯ : 1 ม.ค. 67 – 31 ธ.ค. 67
_
8 บัตรเครดิต Citi Mercedes
➡️ เติมครบทุก 800 บาท/สลิป ได้คืน 24.- (3%) เมื่อจ่ายที่ปั๊มน้ำมัน
🧮 การคำนวณเงินคืน : ยอดใช้จ่ายสูงสุด 1,600 บาท/สลิป และ 4,800 บาท/ลูกค้า/เดือน (เทียบเท่า 6 ครั้ง/เดือน)
📲 การลงทะเบียน : ส่ง SMS พิมพ์ MBG (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4712228
_
9 บัตรเครดิต Krungsri Signature
➡️ เติมครบทุก 800 บาท/สลิป ได้คืน 24.- (3%) เมื่อจ่ายที่ปั๊มบางจากที่ร่วมรายการ
🧮 การคำนวณเงินคืน : ยอดใช้จ่ายสูงสุด 4,800 บาท/ลูกค้า/เดือน (เทียบเท่า 6 ครั้ง/เดือน)
📲 การลงทะเบียน : ไม่ต้องลงทะเบียน
📅 ระยะเวลาโปรฯ : 1 เม.ย. 66 – 18 มี.ค. 67
_
10 บัตรเครดิต Krungsri Exclusive Signature
➡️ เติมครบทุก 800 บาท/สลิป ได้คืน 24.- (3%) เมื่อจ่ายที่ปั๊มบางจากที่ร่วมรายการ
🧮 การคำนวณเงินคืน : ยอดใช้จ่ายสูงสุด 4,800 บาท/ลูกค้า/เดือน (เทียบเท่า 6 ครั้ง/เดือน)
📲 การลงทะเบียน : ไม่ต้องลงทะเบียน
📅 ระยะเวลาโปรฯ : 1 เม.ย. 66 – 18 มี.ค. 67
_
11 บัตรเครดิต Lotus Rewards
➡️ เติม 700 บาทขึ้นไป/สลิป ได้คืน 14.- (2%) เมื่อจ่ายที่ปั๊มบางจากและปั๊มเอสโซ่ (เดิม)
🧮 การคำนวณเงินคืน : สูงสุด 3 ครั้ง/รอบบัญชี
📲 การลงทะเบียน : ไม่ต้องลงทะเบียน
📅 ระยะเวลาโปรฯ : 24 ม.ค. 67 – 31 ธ.ค. 67
_
12 บัตรเครดิต Krungsri Siam Takashimaya Finest
➡️ เติมครบทุก 800 บาท/สลิป ได้คืน 16.- (2%) เมื่อจ่ายที่ปั๊มบางจากที่ร่วมรายการ
🧮 การคำนวณเงินคืน : ยอดใช้จ่ายสูงสุด 4,800 บาท/ลูกค้า/เดือน (เทียบเท่า 6 ครั้ง/เดือน)
📲 การลงทะเบียน : ไม่ต้องลงทะเบียน
📅 ระยะเวลาโปรฯ : 1 เม.ย. 66 – 18 มี.ค. 67
_
13 บัตรเครดิต Krungsri Man United
➡️ เติมครบทุก 800 บาท/สลิป ได้คืน 8.- (1%) เมื่อจ่ายที่ปั๊มบางจากที่ร่วมรายการ
🧮 การคำนวณเงินคืน : ยอดใช้จ่ายสูงสุด 4,800 บาท/ลูกค้า/เดือน (เทียบเท่า 6 ครั้ง/เดือน)
📲 การลงทะเบียน : ไม่ต้องลงทะเบียน
📅 ระยะเวลาโปรฯ : 1 เม.ย. 66 – 18 มี.ค. 67
_
14 บัตรเครดิต Krungsri Lady Titanium
➡️ เติมครบทุก 800 บาท/สลิป ได้คืน 8.- (1%) เมื่อจ่ายที่ปั๊มบางจากที่ร่วมรายการ
🧮 การคำนวณเงินคืน : ยอดใช้จ่ายสูงสุด 4,800 บาท/ลูกค้า/เดือน (เทียบเท่า 6 ครั้ง/เดือน)
📲 การลงทะเบียน : ไม่ต้องลงทะเบียน
📅 ระยะเวลาโปรฯ : 1 เม.ย. 66 – 18 มี.ค. 67
_
15 บัตรเครดิต Krungsri Homepro Visa Platinum
➡️ เติมครบทุก 800 บาท/สลิป ได้คืน 8.- (1%) เมื่อจ่ายที่ปั๊มบางจากที่ร่วมรายการ
🧮 การคำนวณเงินคืน : ยอดใช้จ่ายสูงสุด 4,800 บาท/ลูกค้า/เดือน (เทียบเท่า 6 ครั้ง/เดือน)
📲 การลงทะเบียน : ไม่ต้องลงทะเบียน
📅 ระยะเวลาโปรฯ : 1 เม.ย. 66 – 18 มี.ค. 67
_
16 บัตรเครดิต Krungsri Jcb Platinum
➡️ เติมครบทุก 800 บาท/สลิป ได้คืน 8.- (1%) เมื่อจ่ายที่ปั๊มบางจากที่ร่วมรายการ
🧮 การคำนวณเงินคืน : ยอดใช้จ่ายสูงสุด 4,800 บาท/ลูกค้า/เดือน (เทียบเท่า 6 ครั้ง/เดือน)
📲 การลงทะเบียน : ไม่ต้องลงทะเบียน
📅 ระยะเวลาโปรฯ : 1 เม.ย. 66 – 18 มี.ค. 67
_
17 บัตรเครดิต KBank Titanium
➡️ ได้คืน 1% เมื่อจ่ายที่ปั๊มน้ำมัน. ซุปเปอร์มาเก็ต และร้านอาหาร
🧮 การคำนวณเงินคืน : ยอดใช้จ่ายสูงสุดไม่เกิน 500บาท/หมวด/รอบบัญชี หรือเทียบเท่า ใช้จ่าย 50,000บาท/หมวด/รอบบัญชี
📲 การลงทะเบียน : ไม่ต้องลงทะเบียน
_
18 บัตรเครดิต KTC BANGCHAK PLATINUM
➡️ ได้คืน 1% เมื่อจ่ายที่ปั๊มบางจาก
🧮 การคำนวณเงินคืน : ยอดใช้จ่ายสูงสุดไม่เกิน 3,000 บาท/สลิป
📲 การลงทะเบียน : ไม่ต้องลงทะเบียน
_
19 บัตรเครดิต Krungsri Siam Takashimaya Jcb
➡️ เติมครบทุก 800 บาท/สลิป ได้คืน 8.- (1%) เมื่อจ่ายที่ปั๊มบางจากที่ร่วมรายการ
🧮 การคำนวณเงินคืน : ยอดใช้จ่ายสูงสุด 4,800 บาท/ลูกค้า/เดือน (เทียบเท่า 6 ครั้ง/เดือน)
📲 การลงทะเบียน : ไม่ต้องลงทะเบียน
📅 ระยะเวลาโปรฯ : 1 เม.ย. 66 – 18 มี.ค. 67
_
20 บัตรเครดิต Krungsri Platinum
➡️ เติมครบทุก 800 บาท/สลิป ได้คืน 8.- (1%) เมื่อจ่ายที่ปั๊มบางจากที่ร่วมรายการ
🧮 การคำนวณเงินคืน : ยอดใช้จ่ายสูงสุด 4,800 บาท/ลูกค้า/เดือน (เทียบเท่า 6 ครั้ง/เดือน)
📲 การลงทะเบียน : ไม่ต้องลงทะเบียน
📅 ระยะเวลาโปรฯ : 1 เม.ย. 66 – 18 มี.ค. 67
_
21 บัตรเครดิต Krungsri AIA Visa Platinum
➡️ เติมครบทุก 800 บาท/สลิป ได้คืน 8.- (1%) เมื่อจ่ายที่ปั๊มบางจากที่ร่วมรายการ
🧮 การคำนวณเงินคืน : ยอดใช้จ่ายสูงสุด 4,800 บาท/ลูกค้า/เดือน (เทียบเท่า 6 ครั้ง/เดือน)
📲 การลงทะเบียน : ไม่ต้องลงทะเบียน
📅 ระยะเวลาโปรฯ : 1 เม.ย. 66 – 18 มี.ค. 67
_
กลับสู่หน้าสารบัญ

เคล็ดลับการใช้บัตรเครดิต : ใช้เท่าที่เราจะจ่ายด้วยเงินสด จะทำให้เรามีเงินชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีแถมยังได้คะแนนหรือเงินคืนอีกด้วย

กลุ่มที่ 7.2 : รูดเติมน้ำมัน ⛽คาลเท็กซ์

กลับสู่หน้าสารบัญ
1 บัตรเครดิต UOB PRIVIMiles
➡️ เติมทุก 800 บาท/สลิป ได้คืน 80.- (10%) เมื่อเดือนนั้นมียอดใช้จ่ายสะสมในหมวดอื่นๆผ่านบัตรเครดิตยูโอบี 30,000 บาทขึ้นไป
➡️ หรือเติมทุก 800 บาท/สลิป ได้คืน 24.- (3%) เมื่อเดือนนั้นมียอดใช้จ่ายสะสมในหมวดอื่นๆผ่านบัตรเครดิตยูโอบี 3,000 บาทขึ้นไป
🧮 การคำนวณเงินคืน : ยอดใช้จ่ายสูงสุด 3,200 บาท/ลูกค้า/เดือน (เทียบเท่า 4 ครั้ง/เดือน)
📲 การลงทะเบียน : ส่ง SMS พิมพ์ CAL1 (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 10 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545111
📅 ระยะเวลาโปรฯ : 1 ม.ค. 67 – 31 มี.ค. 67
_
2 บัตรเครดิต UOB Premier
➡️ เติมทุก 800 บาท/สลิป ได้คืน 80.- (10%) เมื่อเดือนนั้นมียอดใช้จ่ายสะสมในหมวดอื่นๆผ่านบัตรเครดิตยูโอบี 30,000 บาทขึ้นไป
➡️ หรือเติมทุก 800 บาท/สลิป ได้คืน 24.- (3%) เมื่อเดือนนั้นมียอดใช้จ่ายสะสมในหมวดอื่นๆผ่านบัตรเครดิตยูโอบี 3,000 บาทขึ้นไป
🧮 การคำนวณเงินคืน : ยอดใช้จ่ายสูงสุด 3,200 บาท/ลูกค้า/เดือน (เทียบเท่า 4 ครั้ง/เดือน)
📲 การลงทะเบียน : ส่ง SMS พิมพ์ CAL1 (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 10 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545111
📅 ระยะเวลาโปรฯ : 1 ม.ค. 67 – 31 มี.ค. 67
_
3 บัตรเครดิต UOB VISA INFINITE
➡️ เติมทุก 800 บาท/สลิป ได้คืน 80.- (10%) เมื่อเดือนนั้นมียอดใช้จ่ายสะสมในหมวดอื่นๆผ่านบัตรเครดิตยูโอบี 30,000 บาทขึ้นไป
➡️ หรือเติมทุก 800 บาท/สลิป ได้คืน 24.- (3%) เมื่อเดือนนั้นมียอดใช้จ่ายสะสมในหมวดอื่นๆผ่านบัตรเครดิตยูโอบี 3,000 บาทขึ้นไป
🧮 การคำนวณเงินคืน : ยอดใช้จ่ายสูงสุด 3,200 บาท/ลูกค้า/เดือน (เทียบเท่า 4 ครั้ง/เดือน)
📲 การลงทะเบียน : ส่ง SMS พิมพ์ CAL1 (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 10 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545111
📅 ระยะเวลาโปรฯ : 1 ม.ค. 67 – 31 มี.ค. 67
_
4 บัตรเครดิต ttb reserves
➡️ เติม 700 บาทขึ้นไป/สลิป ได้คืน 42.- (6%) เมื่อจ่ายผ่าน CaltexGo
➡️ เติม 700 บาทขึ้นไป/สลิป ได้คืน 35.- (5%) เมื่อชำระผ่านเครื่อง EDC ที่ Caltex
🧮 การคำนวณเงินคืน : สูงสุด 2 ครั้ง/เดือน
📲 การลงทะเบียน : บัตรเครดิต ttb reserve สามารถรับสิทธิ์ได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน
📅 ระยะเวลาโปรฯ : 1 ม.ค. 67 – 31 ธ.ค. 67
_
5 บัตรเครดิต ICBC Horoscope
➡️ เติม 800 บาทขึ้นไป/สลิป ได้คืน (6%) ที่ปั๊มน้ำมัน โดยเดือนนั้นต้องต้องมียอดใช้จ่ายสะสมในหมวดอื่นๆผ่านบัตรเครดิต 3,000 บาทขึ้นไป
🧮 การคำนวณเงินคืน : เงินคืนสูงสุดไม่เกิน 120 บาท / หมายเลขบัตร / เดือน เทียบเท่ายอดใช้จ่ายสูงสุด 2,000 บาท / หมายเลขบัตร / เดือน
📲 การลงทะเบียน : ไม่ต้องลงทะเบียน
📅 ระยะเวลาโปรฯ : 1 ม.ค. 67 – 31 ธ.ค. 67
_
6 บัตรเครดิต ttb absolute
➡️ เติม 700 บาทขึ้นไป/สลิป ได้คืน 28.- (4%) เมื่อจ่ายผ่าน CaltexGo
➡️ เติม 700 บาทขึ้นไป/สลิป ได้คืน 21.- (3%) เมื่อชำระผ่านเครื่อง EDC ที่ Caltex
🧮 การคำนวณเงินคืน : สูงสุด 2 ครั้ง/เดือน
📲 การลงทะเบียน : ลงทะเบียนภายในเดือนที่ทำรายการเพื่อรับสิทธิ์ผ่านแอป ttb touch หรือส่ง SMS พิมพ์ CTX ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4806026
📅 ระยะเวลาโปรฯ : 1 ม.ค. 67 – 31 ธ.ค. 67
_
7 บัตรเครดิต ttb so fast
➡️ เติม 700 บาทขึ้นไป/สลิป ได้คืน 28.- (4%) เมื่อจ่ายผ่าน CaltexGo
➡️ เติม 700 บาทขึ้นไป/สลิป ได้คืน 21.- (3%) เมื่อชำระผ่านเครื่อง EDC ที่ Caltex
🧮 การคำนวณเงินคืน : สูงสุด 2 ครั้ง/เดือน
📲 การลงทะเบียน : ลงทะเบียนภายในเดือนที่ทำรายการเพื่อรับสิทธิ์ผ่านแอป ttb touch หรือส่ง SMS พิมพ์ CTX ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4806026
📅 ระยะเวลาโปรฯ : 1 ม.ค. 67 – 31 ธ.ค. 67
_
8 บัตรเครดิต ttb so smart
➡️ เติม 700 บาทขึ้นไป/สลิป ได้คืน 28.- (4%) เมื่อจ่ายผ่าน CaltexGo
➡️ เติม 700 บาทขึ้นไป/สลิป ได้คืน 21.- (3%) เมื่อชำระผ่านเครื่อง EDC ที่ Caltex
🧮 การคำนวณเงินคืน : สูงสุด 2 ครั้ง/เดือน
📲 การลงทะเบียน : ลงทะเบียนภายในเดือนที่ทำรายการเพื่อรับสิทธิ์ผ่านแอป ttb touch หรือส่ง SMS พิมพ์ CTX ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4806026
📅 ระยะเวลาโปรฯ : 1 ม.ค. 67 – 31 ธ.ค. 67
_
9 บัตรเครดิต ttb so chill
➡️ เติม 700 บาทขึ้นไป/สลิป ได้คืน 28.- (4%) เมื่อจ่ายผ่าน CaltexGo
➡️ เติม 700 บาทขึ้นไป/สลิป ได้คืน 21.- (3%) เมื่อชำระผ่านเครื่อง EDC ที่ Caltex
🧮 การคำนวณเงินคืน : สูงสุด 2 ครั้ง/เดือน
📲 การลงทะเบียน : ลงทะเบียนภายในเดือนที่ทำรายการเพื่อรับสิทธิ์ผ่านแอป ttb touch หรือส่ง SMS พิมพ์ CTX ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4806026
📅 ระยะเวลาโปรฯ : 1 ม.ค. 67 – 31 ธ.ค. 67
_
10 บัตรเครดิต Citi Mercedes
➡️ เติมครบทุก 800 บาท/สลิป ได้คืน 24.- (3%) เมื่อจ่ายที่ปั๊มน้ำมัน
🧮 การคำนวณเงินคืน : ยอดใช้จ่ายสูงสุด 1,600 บาท/สลิป และ 4,800 บาท/ลูกค้า/เดือน (เทียบเท่า 6 ครั้ง/เดือน)
📲 การลงทะเบียน : ส่ง SMS พิมพ์ MBG (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4712228
_
11 บัตรเครดิต UOB Preferred
➡️ เติมทุก 800 บาท/สลิป ได้คืน 24.- (3%) เมื่อเดือนนั้นมียอดใช้จ่ายสะสมในหมวดอื่นๆผ่านบัตรเครดิตยูโอบี 3,000 บาทขึ้นไป
🧮 การคำนวณเงินคืน : ยอดใช้จ่ายสูงสุด 3,200 บาท/ลูกค้า/เดือน (เทียบเท่า 4 ครั้ง/เดือน)
📲 การลงทะเบียน : ส่ง SMS พิมพ์ CAL1 (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 10 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545111
📅 ระยะเวลาโปรฯ : 1 ม.ค. 67 – 31 มี.ค. 67
_
12 บัตรเครดิต UOB LADYS Solitaire
➡️ เติมทุก 800 บาท/สลิป ได้คืน 24.- (3%) เมื่อเดือนนั้นมียอดใช้จ่ายสะสมในหมวดอื่นๆผ่านบัตรเครดิตยูโอบี 3,000 บาทขึ้นไป
🧮 การคำนวณเงินคืน : ยอดใช้จ่ายสูงสุด 3,200 บาท/ลูกค้า/เดือน (เทียบเท่า 4 ครั้ง/เดือน)
📲 การลงทะเบียน : ส่ง SMS พิมพ์ CAL1 (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 10 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545111
📅 ระยะเวลาโปรฯ : 1 ม.ค. 67 – 31 มี.ค. 67
_
13 บัตรเครดิต UOB LADYS
➡️ เติมทุก 800 บาท/สลิป ได้คืน 24.- (3%) เมื่อเดือนนั้นมียอดใช้จ่ายสะสมในหมวดอื่นๆผ่านบัตรเครดิตยูโอบี 3,000 บาทขึ้นไป
🧮 การคำนวณเงินคืน : ยอดใช้จ่ายสูงสุด 3,200 บาท/ลูกค้า/เดือน (เทียบเท่า 4 ครั้ง/เดือน)
📲 การลงทะเบียน : ส่ง SMS พิมพ์ CAL1 (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 10 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545111
📅 ระยะเวลาโปรฯ : 1 ม.ค. 67 – 31 มี.ค. 67
_
14 บัตรเครดิต TMRW
➡️ เติมทุก 800 บาท/สลิป ได้คืน 24.- (3%) เมื่อเดือนนั้นมียอดใช้จ่ายสะสมในหมวดอื่นๆผ่านบัตรเครดิตยูโอบี 3,000 บาทขึ้นไป
🧮 การคำนวณเงินคืน : ยอดใช้จ่ายสูงสุด 3,200 บาท/ลูกค้า/เดือน (เทียบเท่า 4 ครั้ง/เดือน)
📲 การลงทะเบียน : ส่ง SMS พิมพ์ CAL1 (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 10 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545111
📅 ระยะเวลาโปรฯ : 1 ม.ค. 67 – 31 มี.ค. 67
_
15 บัตรเครดิต KBank Titanium
➡️ ได้คืน 1% เมื่อจ่ายที่ปั๊มน้ำมัน. ซุปเปอร์มาเก็ต และร้านอาหาร
🧮 การคำนวณเงินคืน : ยอดใช้จ่ายสูงสุดไม่เกิน 500บาท/หมวด/รอบบัญชี หรือเทียบเท่า ใช้จ่าย 50,000บาท/หมวด/รอบบัญชี
📲 การลงทะเบียน : ไม่ต้องลงทะเบียน
_
กลับสู่หน้าสารบัญ

เคล็ดลับการใช้บัตรเครดิต : ใช้เท่าที่เราจะจ่ายด้วยเงินสด จะทำให้เรามีเงินชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีแถมยังได้คะแนนหรือเงินคืนอีกด้วย

กลุ่มที่ 7.3 : รูดเติมน้ำมัน ⛽เชลล์

กลับสู่หน้าสารบัญ
1 บัตรเครดิต ICBC Horoscope
➡️ เติม 800 บาทขึ้นไป/สลิป ได้คืน (6%) ที่ปั๊มน้ำมัน โดยเดือนนั้นต้องต้องมียอดใช้จ่ายสะสมในหมวดอื่นๆผ่านบัตรเครดิต 3,000 บาทขึ้นไป
🧮 การคำนวณเงินคืน : เงินคืนสูงสุดไม่เกิน 120 บาท / หมายเลขบัตร / เดือน เทียบเท่ายอดใช้จ่ายสูงสุด 2,000 บาท / หมายเลขบัตร / เดือน
📲 การลงทะเบียน : ไม่ต้องลงทะเบียน
📅 ระยะเวลาโปรฯ : 1 ม.ค. 67 – 31 ธ.ค. 67
_
2 บัตรเครดิต Citi Mercedes
➡️ เติมครบทุก 800 บาท/สลิป ได้คืน 24.- (3%) เมื่อจ่ายที่ปั๊มน้ำมัน
🧮 การคำนวณเงินคืน : ยอดใช้จ่ายสูงสุด 1,600 บาท/สลิป และ 4,800 บาท/ลูกค้า/เดือน (เทียบเท่า 6 ครั้ง/เดือน)
📲 การลงทะเบียน : ส่ง SMS พิมพ์ MBG (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4712228
_
3 บัตรเครดิต Citi Prestige
➡️ เติมครบทุก 800 บาท/สลิป ได้คืน 24.- (3%) เมื่อจ่ายที่ปั๊มเชลล์
🧮 การคำนวณเงินคืน : ยอดใช้จ่ายสูงสุด 1,600 บาท/สลิป และ 4,800 บาท/ลูกค้า/เดือน (เทียบเท่า 6 ครั้ง/เดือน)
📲 การลงทะเบียน : ส่ง SMS พิมพ์ GAS (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4712228
📅 ระยะเวลาโปรฯ : 1 ม.ค. 67 – 31 มี.ค. 67
_
4 บัตรเครดิต Citi Premier
➡️ เติมครบทุก 800 บาท/สลิป ได้คืน 24.- (3%) เมื่อจ่ายที่ปั๊มเชลล์
🧮 การคำนวณเงินคืน : ยอดใช้จ่ายสูงสุด 1,600 บาท/สลิป และ 4,800 บาท/ลูกค้า/เดือน (เทียบเท่า 6 ครั้ง/เดือน)
📲 การลงทะเบียน : ส่ง SMS พิมพ์ GAS (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4712228
📅 ระยะเวลาโปรฯ : 1 ม.ค. 67 – 31 มี.ค. 67
_
5 บัตรเครดิต UOB krisflyer world elite
➡️ เติมครบทุก 800 บาท/สลิป ได้คืน 24.- (3%) เมื่อจ่ายที่ปั๊มเชลล์
🧮 การคำนวณเงินคืน : ยอดใช้จ่ายสูงสุด 1,600 บาท/สลิป และ 4,800 บาท/ลูกค้า/เดือน (เทียบเท่า 6 ครั้ง/เดือน)
📲 การลงทะเบียน : ส่ง SMS พิมพ์ GAS (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 10 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545111
_
6 บัตรเครดิต Citi Rewards
➡️ เติมครบทุก 800 บาท/สลิป ได้คืน 16.- (2%) เมื่อจ่ายที่ปั๊มเชลล์
🧮 การคำนวณเงินคืน : ยอดใช้จ่ายสูงสุด 1,600 บาท/สลิป และ 4,800 บาท/ลูกค้า/เดือน (เทียบเท่า 6 ครั้ง/เดือน)
📲 การลงทะเบียน : ส่ง SMS พิมพ์ GAS (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4712228
📅 ระยะเวลาโปรฯ : 1 ม.ค. 67 – 29 ก.พ. 67
_
7 บัตรเครดิต UOB krisflyer world
➡️ เติมครบทุก 800 บาท/สลิป ได้คืน 16.- (2%) เมื่อจ่ายที่ปั๊มเชลล์
🧮 การคำนวณเงินคืน : ยอดใช้จ่ายสูงสุด 1,600 บาท/สลิป และ 4,800 บาท/ลูกค้า/เดือน (เทียบเท่า 6 ครั้ง/เดือน)
📲 การลงทะเบียน : ส่ง SMS พิมพ์ GAS (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 10 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545111
_
8 บัตรเครดิต Citi Cash Back
➡️ เติมครบทุก 800 บาท/สลิป ได้คืน 8.- (1%) เมื่อจ่ายที่ปั๊มเชลล์
🧮 การคำนวณเงินคืน : ยอดใช้จ่ายสูงสุด 1,600 บาท/สลิป และ 4,800 บาท/ลูกค้า/เดือน (เทียบเท่า 6 ครั้ง/เดือน)
📲 การลงทะเบียน : ส่ง SMS พิมพ์ GAS (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4712228
📅 ระยะเวลาโปรฯ : 1 ม.ค. 67 – 29 ก.พ. 67
_
9 บัตรเครดิต Citi Simplicity
➡️ เติมครบทุก 800 บาท/สลิป ได้คืน 8.- (1%) เมื่อจ่ายที่ปั๊มเชลล์
🧮 การคำนวณเงินคืน : ยอดใช้จ่ายสูงสุด 1,600 บาท/สลิป และ 4,800 บาท/ลูกค้า/เดือน (เทียบเท่า 6 ครั้ง/เดือน)
📲 การลงทะเบียน : ส่ง SMS พิมพ์ GAS (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4712228
📅 ระยะเวลาโปรฯ : 1 ม.ค. 67 – 31 มี.ค. 67
_
10 บัตรเครดิต KBank Titanium
➡️ ได้คืน 1% เมื่อจ่ายที่ปั๊มน้ำมัน. ซุปเปอร์มาเก็ต และร้านอาหาร
🧮 การคำนวณเงินคืน : ยอดใช้จ่ายสูงสุดไม่เกิน 500บาท/หมวด/รอบบัญชี หรือเทียบเท่า ใช้จ่าย 50,000บาท/หมวด/รอบบัญชี
📲 การลงทะเบียน : ไม่ต้องลงทะเบียน
_
11 บัตรเครดิต UOB makro
➡️ เติมครบทุก 800 บาท/สลิป ได้คืน 8.- (1%) เมื่อจ่ายที่ปั๊มเชลล์
🧮 การคำนวณเงินคืน : ยอดใช้จ่ายสูงสุด 1,600 บาท/สลิป และ 4,800 บาท/ลูกค้า/เดือน (เทียบเท่า 6 ครั้ง/เดือน)
📲 การลงทะเบียน : ส่ง SMS พิมพ์ GAS (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 10 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545111
_
กลับสู่หน้าสารบัญ

เคล็ดลับการใช้บัตรเครดิต : ใช้เท่าที่เราจะจ่ายด้วยเงินสด จะทำให้เรามีเงินชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีแถมยังได้คะแนนหรือเงินคืนอีกด้วย

กลุ่มที่ 7.4 : รูดเติมน้ำมัน ⛽เอสโซ่

กลับสู่หน้าสารบัญ
1 บัตรเครดิต ICBC Horoscope
➡️ เติม 800 บาทขึ้นไป/สลิป ได้คืน (6%) ที่ปั๊มน้ำมัน โดยเดือนนั้นต้องต้องมียอดใช้จ่ายสะสมในหมวดอื่นๆผ่านบัตรเครดิต 3,000 บาทขึ้นไป
🧮 การคำนวณเงินคืน : เงินคืนสูงสุดไม่เกิน 120 บาท / หมายเลขบัตร / เดือน เทียบเท่ายอดใช้จ่ายสูงสุด 2,000 บาท / หมายเลขบัตร / เดือน
📲 การลงทะเบียน : ไม่ต้องลงทะเบียน
📅 ระยะเวลาโปรฯ : 1 ม.ค. 67 – 31 ธ.ค. 67
_
2 บัตรเครดิต Citi Mercedes
➡️ เติมครบทุก 800 บาท/สลิป ได้คืน 24.- (3%) เมื่อจ่ายที่ปั๊มน้ำมัน
🧮 การคำนวณเงินคืน : ยอดใช้จ่ายสูงสุด 1,600 บาท/สลิป และ 4,800 บาท/ลูกค้า/เดือน (เทียบเท่า 6 ครั้ง/เดือน)
📲 การลงทะเบียน : ส่ง SMS พิมพ์ MBG (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4712228
_
3 บัตรเครดิต Lotus Beyond
➡️ เติม 700 บาทขึ้นไป/สลิป ได้คืน 21.- (3%) เมื่อจ่ายที่ปั๊มบางจากและปั๊มเอสโซ่ (เดิม)
🧮 การคำนวณเงินคืน : สูงสุด 3 ครั้ง/รอบบัญชี
📲 การลงทะเบียน : ไม่ต้องลงทะเบียน
📅 ระยะเวลาโปรฯ : 24 ม.ค. 67 – 31 ธ.ค. 67
_
4 บัตรเครดิต Lotus Rewards
➡️ เติม 700 บาทขึ้นไป/สลิป ได้คืน 14.- (2%) เมื่อจ่ายที่ปั๊มบางจากและปั๊มเอสโซ่ (เดิม)
🧮 การคำนวณเงินคืน : สูงสุด 3 ครั้ง/รอบบัญชี
📲 การลงทะเบียน : ไม่ต้องลงทะเบียน
📅 ระยะเวลาโปรฯ : 24 ม.ค. 67 – 31 ธ.ค. 67
_
5 บัตรเครดิต KBank Titanium
➡️ ได้คืน 1% เมื่อจ่ายที่ปั๊มน้ำมัน. ซุปเปอร์มาเก็ต และร้านอาหาร
🧮 การคำนวณเงินคืน : ยอดใช้จ่ายสูงสุดไม่เกิน 500บาท/หมวด/รอบบัญชี หรือเทียบเท่า ใช้จ่าย 50,000บาท/หมวด/รอบบัญชี
📲 การลงทะเบียน : ไม่ต้องลงทะเบียน
_
กลับสู่หน้าสารบัญ

เคล็ดลับการใช้บัตรเครดิต : ใช้เท่าที่เราจะจ่ายด้วยเงินสด จะทำให้เรามีเงินชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีแถมยังได้คะแนนหรือเงินคืนอีกด้วย

กลุ่มที่ 7.5 : รูดเติมน้ำมัน ⛽ปตท.

กลับสู่หน้าสารบัญ
1 บัตรเครดิต ICBC Horoscope
➡️ เติม 800 บาทขึ้นไป/สลิป ได้คืน (6%) ที่ปั๊มน้ำมัน โดยเดือนนั้นต้องต้องมียอดใช้จ่ายสะสมในหมวดอื่นๆผ่านบัตรเครดิต 3,000 บาทขึ้นไป
🧮 การคำนวณเงินคืน : เงินคืนสูงสุดไม่เกิน 120 บาท / หมายเลขบัตร / เดือน เทียบเท่ายอดใช้จ่ายสูงสุด 2,000 บาท / หมายเลขบัตร / เดือน
📲 การลงทะเบียน : ไม่ต้องลงทะเบียน
📅 ระยะเวลาโปรฯ : 1 ม.ค. 67 – 31 ธ.ค. 67
_
2 บัตรเครดิต Citi Mercedes
➡️ เติมครบทุก 800 บาท/สลิป ได้คืน 24.- (3%) เมื่อจ่ายที่ปั๊มน้ำมัน
🧮 การคำนวณเงินคืน : ยอดใช้จ่ายสูงสุด 1,600 บาท/สลิป และ 4,800 บาท/ลูกค้า/เดือน (เทียบเท่า 6 ครั้ง/เดือน)
📲 การลงทะเบียน : ส่ง SMS พิมพ์ MBG (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4712228
_
3 บัตรเครดิต KBank Titanium
➡️ ได้คืน 1% เมื่อจ่ายที่ปั๊มน้ำมัน. ซุปเปอร์มาเก็ต และร้านอาหาร
🧮 การคำนวณเงินคืน : ยอดใช้จ่ายสูงสุดไม่เกิน 500บาท/หมวด/รอบบัญชี หรือเทียบเท่า ใช้จ่าย 50,000บาท/หมวด/รอบบัญชี
📲 การลงทะเบียน : ไม่ต้องลงทะเบียน
_
กลับสู่หน้าสารบัญ

เคล็ดลับการใช้บัตรเครดิต : ใช้เท่าที่เราจะจ่ายด้วยเงินสด จะทำให้เรามีเงินชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีแถมยังได้คะแนนหรือเงินคืนอีกด้วย

กลุ่มที่ 16 : บัตรเครดิตที่สะสมไมล์ดีที่สุด

⚫️โดยเราได้เดินทางมาสู่การเลือกใช้บัตรเครดิตแลกไมล์ ซึ่งในแต่ละหน้าจะเป็นการเรียงลำดับบัตรเครดิตที่โอนคะแนนไปได้เรทดีสุดของแต่ละ โปรแกรมไมล์สะสม/โรงแรม

⚫️ดังนั้นกลุ่มนี้มีไว้สำหรับคนที่กำลังจะเลือกบัตรเครดิตว่าถ้าสะสมโปรแกรมไหน จะเลือกบัตรเครดิตอะไร

เคล็ดลับการใช้บัตรเครดิต : ใช้เท่าที่เราจะจ่ายด้วยเงินสด จะทำให้เราชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีแถมยังได้คะแนนหรือเงินคืนอีกด้วย

กลุ่มที่ 17 บัตรที่ไม่มีค่า fx fee 2.5% และ ค่า dcc 1% และได้คะแนนสะสม

กลุ่มที่ 17 บัตรที่ไม่มีค่า fx fee 2.5% และ ค่า dcc 1% และได้คะแนนสะสม
คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่ครับ

กลับสู่หน้าสารบัญ

➡️ สำหรับบัตรตอนนี้หลายคนจะสับสน เรื่องรูดบัตรที่มันเกี่ยวข้องกับร้านค้าต่างประเทศ ค่า FX, ค่า DCC เลยจะขอทำสรุปไว้ประมาณนี้

💰1.Fx fee 2.5% (Foreign Exchange fee) หรือ ค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน
➡️ ค่าธรรมเนียมนี้จะเกิดเมื่อเราใช้บัตรไปรูดสกุลต่างประเทศ เช่น เราใช้บัตรรูด 100เยน (24บาท) แต่ในบัตรที่เราโดนหักเงินบาทจะกลายเป็น 24.6บาท ดังนั้น คนส่วนใหญ่ไปต่างประเทศเมื่อก่อนจะสะดวกไปร้านแลกเงินสด เพราะอัตราดีกว่า โดนชาร์จ 2.5% ยกเว้น 💳TTB ABSOLUTE เก็บค่า FX FEE 1% /💳KTC 2%
➡️ ทีนี้มันจะมีบางบัตรที่ไม่เก็บค่าธรรมเนียมนี้
กลุ่มที่ได้คะแนนสะสม

 • 💳icbc horoscope
 • 💳ttb reserve ไม่ได้คะแนน ที่จีนและ กลุ่ม eea (โซนยุโรป)
 • 💳icbc global travel ได้เฉพาะสกุล USD, EUR
 • 💳icbc dual ได้เฉพาะสกุล CNY
➡️ และกลุ่มที่ไม่ได้คะแนนสะสมแต่ฮิตมากๆ ขอเรียกว่า TRAVEL CARD ซึ่งก็เป็นบัตรเดบิต ที่เน้นไปใช้ต่างประเทศ
 • 💳Kbank Journey
 • 💳ttb all free
 • 💳YouTrip
 • 💳Planet SCB
 • 💳KTB Travel Card
 • 💳Krungsri Boarding Card
💰2. dcc 1% (dynamic currency conversion) หรือ ค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินต่างประเทศเป็นสกุลเงินบาท
➡️ ค่าธรรมเนียมนี้จะเกิดเมื่อเราใช้บัตรไปรูดสกุลบาท กับร้านค้าที่จดทะเบียนต่างประเทศ เช่น NETFLIX, AGODA, YOUTUBE, FACEBOOK ฯลฯ ซึ่งข้อมูล ณ วันนี้ (8มี.ค.67) จะเรียกเก็บเฉพาะบัตรเครดิต VISA, MASTERCARD
➡️ ดังนั้น บัตรเครดิต JCB, UNIONPAY, AMEX บัตรเดบิต และ TRAVEL CARD ก็จะยังไม่โดนเก็บค่าธรรมเนียมนี้
เพิ่มเติมสำหรับบัตรที่ไม่มีค่า dcc และได้คะแนนสะสม ก็จะมี
 • 💳บัตรเครดิต JCB ของธ.กรุงศรี
 • 💳บัตรเครดิตอิออน JCB,อิออน Unionpay(ได้เงินคืน1%แทนคะแนน)
 • 💳บัตรเครดิต Unionpay ของICBC
 • 💳บัตร AMEX ทั้งหลาย
เคล็ดลับการใช้บัตรเครดิต : ใช้เท่าที่เราจะจ่ายด้วยเงินสด จะทำให้เราชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีแถมยังได้คะแนนหรือเงินคืนอีกด้วย

รวมโปรฯ สมัครบัตรเครดิต

กลับสู่หน้าสารบัญ

บัตรเครดิตUOB

(Flash Sale โปรฯ 5-14มี.ค.67 เท่านั้น)สมัครบัตรUOBใหม่ ไปรูดครบ10,000.- ได้ลำโพงMarshall 3,990.- (9วัน)

สมัครบัตรUOB Krisflyerใหม่ ได้20,000ไมล์+เรียกรถลีมูซีนทั่วโลก3ครั้ง/ปี+เข้าเลาจน์ทั่วโลก6ครัง/ปี

สมัครบัตร UOB Yolo, Lady รูด 5,000 ได้เงินคืน 2,000

สมัครบัตร TMRW รับเครดิตเงินคืน 20% จากการใช้จ่ายหมวดออนไลน์ (สูงสุด 3,000 บาท)

บัตรเครดิต UOB Royal Orchid Plus Preferred

บัตรเครดิต UOB Royal Orchid Plus

บัตรAmerican Express

(อ่านรีวิว Amex Platinum ฉบับเต็ม)

สมัครบัตร Amex Platinum ได้ 150,000คะแนน, นอนฟรีโอเรียลเต็ล ฯลฯ

บัตรเครดิต ttb

สมัครบัตร ttb so fast รูด 10,000 ได้เงินคืน 1,000

บัตรเครดิตกรุงศรีฯ

สมัครบัตร Krungsri Now รูด 4,000 ได้กระเป๋าเป้/รูด 12,000 ได้กระเป๋าลาก

สมัครบัตร Krungsri Platinum รูด 5,000 ได้กระเป๋าเป้

บัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์

สมัครบัตร First choice visa platinum ได้คูปองLazada 1,000/ กระเป๋าเดินทาง

บัตรเครดิตKTC

สมัครบัตร KTC ฟรีรายปีตลอดชีพ

 

กลับสู่หน้าสารบัญ

เคล็ดลับการใช้บัตรเครดิต : ใช้เท่าที่เราจะจ่ายด้วยเงินสด จะทำให้เรามีเงินชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีแถมยังได้คะแนนหรือเงินคืนอีกด้วย

 

เกิดมาซื้อประกัน : รวมประกันหลายประเภท ซื้อออนไลน์ได้ที่นี่

เกิดมาใช้โค้ด : รวมโค้ดส่วนลด Shopee, Lazada

กลับสู่หน้าสารบัญ

เคล็ดลับการใช้บัตรเครดิต : ใช้เท่าที่เราจะจ่ายด้วยเงินสด จะทำให้เรามีเงินชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีแถมยังได้คะแนนหรือเงินคืนอีกด้วย

 

Facebook Comments